BERGEN - Vorig jaar startte de gemeente Bergen met de herontwikkeling van het historische Slotkwartier, de verborgen parel in Egmond aan den Hoef. De gemeente Bergen zoekt unieke, creatieve en ondernemende exploitanten voor de panden aan de Slotweg 42 en 44 (Hoeve Overslot en voormalige woning). De inschrijving start op 8 november en sluit 5 weken later.

Rijke historie
Het Slotkwartier wordt een aantrekkelijke plek waar bezoekers komen om iets mee te krijgen van de bijzondere geschiedenis. Na jaren van planvorming is gestart met de herontwikkeling. De restauratie van de voormalige school en raadhuis is inmiddels voltooid. Deze hebben als cultuurhuis een belangrijke functie in het vertellen van de verhalen over het gebied en de rijke historie.

Publieke inschrijving
De selectie voor deze horecaondernemers wordt uitgevoerd via een publieke inschrijving. Hiervoor is een selectieproces opgesteld. Dit gehele proces staat in de “Selectieleidraad inschrijving Slotweg 42 en 44 Egmond aan den Hoef”. Deze kan worden gedownload op www.bergen-nh.nl/slotkwartier. In dit document staan bijvoorbeeld de gewenste functie, kijkdagen en indieningsvereisten beschreven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider John Holtrust-Westerbeek via j.holtrust@boei.nl.