BERGEN - Op verschillende locaties in de gemeente Bergen zijn snoeikorven geplaatst. De korven zijn bedoeld voor snoeiafval dat niet in de Gft-container past, zoals takken. De korven zijn niet voor grof snoeiafval zoals boomstammen. Daarvoor kunt u terecht op de milieustraat.


De korven vormen een aanvulling op de dienstverlening van de afvalinzameling en blijven staan tot begin juni. De locaties vindt u op de afvalpagina van de gemeente.

In 2021 heeft de gemeenteraad van Bergen een nieuw grondstoffen-beleidsplan vastgesteld. Vanaf 1 januari 2022 wordt bij de laagbouw PMD aan huis ingezameld. De komende jaren volgen er meer maatregelen om de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen.