BERGEN - De 11-jarige Sophia Mourão Bakker wordt de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Bergen. Sophia volgt na de zomer de huidige kinderburgemeester, Thomas Meereboer, op. Ze woont in Bergen en zit op de Adriaan Roland Holstschool.

“Het was een hele moeilijke keuze”, zegt burgemeester Lars Voskuil. “Negen enthousiaste kinderen hadden gereageerd. Allemaal toonden ze zich maatschappelijk betrokken en wisten ze de belangen van kinderen goed te verwoorden. Ze brachten goede ideeën aan om het voor kinderen nog aantrekkelijker te maken in de mooie gemeente Bergen.”
Sophia vindt het belangrijk om naar de mening van andere kinderen te luisteren, bijvoorbeeld om te horen hoe zij denken over het milieu en hoe je dieren kunt beschermen. Ook zou ze graag zien dat meer kinderen gaan sporten. En ze wil graag meer betrokken raken bij ouderen die in een verzorgingshuis wonen.

Ze vindt dat ze straks een heel belangrijke taak heeft. “Ik ga goed luisteren naar wat de kinderen willen en hoop dat er veel ideeën komen. Haar idee is om daarvoor snel een enquête uit te zetten op de scholen.”

Installatie in de gemeenteraad Na de zomer wordt zij officieel geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering. Vanaf dat moment mag Sophia zich ‘echt’ de kinderburgemeester van de gemeente Bergen noemen. Ze wordt de tweede van de gemeente Bergen.

Een kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen uit de gemeente; wat vinden kinderen belangrijk en waar vragen ze aandacht voor? Daarnaast is de kinderburgemeester samen met de burgemeester van Bergen aanwezig bij belangrijke evenementen en bijzondere gebeurtenissen. “Onze kinderburgemeester is voor mij als burgemeester belangrijk om voeling te houden met de jeugd”, aldus burgemeester Lars Voskuil.