BERGEN - Het college van Bergen heeft het lokale sport- en beweegakkoord voor de komende twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Sportformateur Ingrid van Gelder heeft met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord tot stand is gekomen.

Wethouder Antoine Tromp is trots: ‘Er zijn wel 38 organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals onderwijs, sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sport- en beweegakkoord hebben verbonden. Dank aan deze organisaties en de sportformateur!

Gezamenlijke aanpak
‘De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft onder de inwoners van Bergen. Door de gezamenlijke aanpak konden creatieve ideeën ontstaan.’, vervolgt de wethouder. ‘En zo ontstond er een hecht netwerk tussen organisaties die betrokken zijn bij sport in onze gemeente.’

Genieten van sport
Wethouder Tromp voegt daar aan toe: ‘Ik ben er van overtuigd dat we met dit sport- en beweegakkoord meer mensen in Bergen kunnen laten genieten van sport en bewegen. Het akkoord is een goede basis voor langdurige samenwerking en toekomstige ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen.’

Doel van het sport- en beweegakkoord
Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te krijgen zijn. Andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl. Dit past goed bij de huidige tijd; zoals het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij.

Bergen in beweging
De komende twee jaar gaan de 38 organisaties samen aan de slag met 16 actiepunten uit het akkoord. De acties variëren van het ontwikkelen van beweegroutes tot het in beweging brengen van ouderen thuis of bij een vereniging. Andere actiepunten zijn bijvoorbeeld het realiseren van sportieve & gezonde scholen en samenwerking tussen sport en zorg. In kleine teams wordt dit in gang gezet. Kortom iedereen draagt een steentje bij en samen brengen zij heel Bergen in beweging.

Nationale sportakkoord
Het lokale sport- en beweegakkoord sluit direct aan op het formatieakkoord 2019-2022 waarbij aandacht voor preventie, samenwerken, transparantie, duidelijkheid en inwoners actief mee te laten doen centraal staan. Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nationaal sportakkoord heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners financieel of in natura bij.

Meer weten of interesse om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Bergen? Neem dan contact op met:
e.kraakman@hollandsport.nl/e.devos@hollandsport.nl