BERGEN -Sinds kort is het voor jeugd en volwassenen weer toegestaan om georganiseerd te sporten in de buitenruimte. Veel sportaanbieders kunnen door creatief te zijn, het protocol verantwoord sporten naleven. Vervolgens is na toestemming van de gemeente het sportaanbod buiten weer opgestart.

‘We zijn verheugd dat in onze gemeente 65 sportaanbieders zich na ons schrijven hebben gemeld’, aldus wethouder sport, Antoine Tromp. ‘Het vraagt best wat creativiteit om een activiteit in de buitenlucht te organiseren waarbij je rekening moet houden met de Covid-19 maatregelen. Maar gezien de mooie plannen die wij onder ogen krijgen, lukt dat goed.’

Toestemming
Alle sportaanbieders zijn vanuit de gemeente aangeschreven en op de hoogte gesteld van het proces om toestemming te krijgen. Hierbij wordt er getoetst aan de regels van de noodverordening die door de veiligheidsregio is opgesteld. Daarnaast dienen sportaanbieders het protocol verantwoord sporten te volgen. Het doel is om uiteindelijk weer zoveel mogelijk inwoners in buitenlucht aan het sporten te krijgen. Sporten is immers ook goed voor het immuunsysteem.

Uitdagingen
Tijdens de lockdown van de georganiseerde buitensport is ervoor gekozen om al het onderhoud aan de sportvelden vanuit de zomervakantie naar voren te halen. Veel buitensportaccommodaties zijn tijdens deze periode ingezaaid. De ruimte op de sportvelden is op dit moment dus beperkt. Daarnaast lag de uitdaging om de binnensportverenigingen een plek in de openbare ruimte te geven. Dat is tot nu toe gelukt, alle aanvragers hebben een plek in de buitenruimte gekregen. Hierbij zijn er ook mooie samenwerkingen tussen sportaanbieders ontstaan. Inmiddels hebben ruim 35 sportaanbieders voor de volwassenen en 30 sportaanbieders voor de jeugd hun aanbod opgestart.

Teleurstelling
Teleurstelling heerst bij de sportaanbieders van binnensportactiviteiten. Te denken valt aan biljart, yoga, fitness en de paardensport. Sommige van deze sportclubs lukt het om hun activiteit buiten te organiseren, maar dat geldt niet voor iedereen. Het is voorlopig wachten op een versoepeling vanuit het RIVM en een verwerking hiervan in de noodverordening.

Nog niet gestart?
Wie wil starten met georganiseerde sportactiviteiten in de buitenruimte kan contact opnemen met de buurtsportcoach van de gemeente. Zij of hij helpt verder met de aanvraag naar de gemeente. Overige informatie is te vinden op de corona informatiepagina onder het kopje 'sporten en de nieuwe spelregels'.