EGMOND - De drie voetbalverenigingen van Egmond willen fuseren. Door samen te gaan, ontstaat één sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub. Omdat deze nieuwe fusievereniging te groot is voor één van de huidige locaties krijgt deze club een nieuw voetbalcomplex ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. Inmiddels is het al een tijdje stil rond dit project. Hieronder vertellen we u wat de stand van zaken is.

Raad van State
Om het nieuwe voetbalcomplex mogelijk te maken is op 14 december 2017 het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties vastgesteld door de gemeenteraad. Hiertegen is door een aantal omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepen gaan onder andere over het aantal velden, de veldverlichting, geluidsoverlast en compensatie van verdwijnende bollengrond.

Uitspraak uitgesteld
Op 24 mei 2019 is het bestemmingsplan ter zitting behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het doen van uitspraak bedraagt zes weken. Op 2 juli ontving de gemeente het bericht dat deze termijn niet wordt gehaald en wordt verlengd met zes weken. Indien de Raad van State na deze 6 weken nog meer tijd nodig heeft wordt hierover in het algemeen geen bericht meer gestuurd. Hiermee is het precieze moment van de uitspraak onbekend.

Uitspraak Raad van State
In grote lijnen zijn er drie uitspraken denkbaar:
- RvS vernietigt (gedeeltelijk) het bestemmingsplan, dit kan zijn vanwege de inhoud of door gebreken in de gevolgde procedure. Er zal een heroverweging plaatsvinden in een mogelijk nieuw te maken bestemmingsplan. De raad moet dit bestemmingsplan vaststellen.
- RvS geeft gemeente binnen deze procedure gelegenheid tot repareren (zogenaamde bestuurlijke lus);
- RvS verwerpt de beroepen.

En tot die tijd?
De huidige voetbalcomplexen blijven in gebruik tot het nieuwe wordt geopend. Tijdens deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de velden en accommodaties gedaan.

Meer informatie
Meer informatie over het project leest u op de website van de gemeente onder het kopje Plannen en projecten. Wanneer de uitspraak bekend is communiceert de gemeente over de uitspraak en de eventuele gevolgen voor de voortgang van het project.