EGMOND AAN ZEE - Sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee is verouderd en wordt gesloopt. In het gebied wordt een nieuwe sporthal met daaronder een parkeergarage gerealiseerd. Eromheen komen 19 woningen plus 15 CPO-woningen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij bepaal je, samen met je toekomstige buren, hoe je huis eruit komt te zien binnen afgesproken kaders. Inmiddels is het al een tijdje stil rond dit project. Hieronder vertellen we u wat de stand van zaken is.

Raad van State
Om de nieuwe sporthal en de woningen mogelijk te maken is op 8 maart 2018 het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee vastgesteld door de gemeenteraad. Hiertegen is door een aantal omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepen gaan onder andere over de verkeer- en parkeersituatie, de ligging van de woningen en sporthal en de mogelijkheid voor ondergeschikte horeca bij de sporthal.

Uitspraak uitgesteld
Op 24 mei 2019 is het bestemmingsplan Watertorengebied behandeld op een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het doen van een uitspraak bedraagt zes weken. Op 2 juli ontving de gemeente het bericht dat deze termijn niet wordt gehaald en wordt verlengd met zes weken. Indien de Raad van State na deze 6 weken nog meer tijd nodig heeft wordt hierover in het algemeen geen bericht meer gestuurd. Hiermee is het precieze moment van de uitspraak onbekend.

Uitspraak Raad van State
In grote lijnen zijn er drie uitspraken denkbaar:

· RvS vernietigt (gedeeltelijk) het bestemmingsplan, dit kan zijn vanwege de inhoud of door gebreken in de gevolgde procedure. Er zal een heroverweging plaatsvinden in een mogelijk nieuw te maken bestemmingsplan. De raad moet dit bestemmingsplan vaststellen.
· RvS geeft de gemeente binnen deze procedure de gelegenheid tot repareren (zogenaamde bestuurlijke lus);
· RvS verwerpt de beroepen.

En tot die tijd?
De huidige sporthal blijft in gebruik tot de nieuwe hal wordt geopend. Tijdens deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de sporthal gedaan.

Meer informatie
Meer informatie over het project leest u op de website van de gemeente onder het kopje Plannen en projecten. Wanneer de uitspraak bekend is communiceert de gemeente over de uitspraak en de eventuele gevolgen voor de voortgang van het project.