SCHOORL - Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen en Woongraag hebben een bouwplan gemaakt voor de oude Oosterkimschool in Schoorl. Het gaat om een plan met acht sociale huurwoningen en zeven vrije sectorhuurwoningen. Het college van Bergen heeft hiervoor op 21 april 2020 het definitieve ruimtelijke kader vastgesteld. In een ruimtelijk kader worden de voorwaarden aangegeven waaraan het bouwplan moet voldoen.


Betaalbare huurwoning
De behoefte aan betaalbare huurwoningen in de gemeente Bergen is groot. Wethouder Klaas Valkering: ‘De komende paar jaar bouwen we in onze gemeente ruim 1200 nieuwe woningen. Die woningen zijn hard nodig om onze dorpen leefbaar te houden en plaats te creëren voor woningzoekenden van jong tot oud. Daarom ben ik blij dat we met deze 15 woningen weer een stap in de goede richting zetten.’’

Planning
Het definitieve kader is vastgesteld na aanpassingen die aangegeven waren door omwonenden op het voorlopige ruimtelijke kader van 27 februari 2019. De volgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning. De verwachting is dat de vergunning afgegeven kan worden in het tweede kwartaal van 2021. Als dat rond is, kunnen de bouwwerkzaamheden starten. De verwachting is dat dit het derde kwartaal van 2021 zal zijn. De bouw duurt ongeveer een jaar en de oplevering zal dan half 2022 zijn.