BERGEN - Nadat de gemeenteraad eind vorig jaar het uitvoeringskader voor het Slotkwartier heeft vastgesteld, is direct gestart met de uitwerking. Voor het Huys Egmont is de planvorming bijna gereed. Het is Stichting Hafre nog niet gelukt om met een onderbouwd plan voor Hoeve Overslot te komen. Zij krijgen van het college extra ruimte om dit alsnog te doen.

Huys Egmont
De voorbereidingen voor het Huys Egmont verlopen voorspoedig. Afgelopen maanden is door Stichting Historisch Egmond met diverse partijen intensief samengewerkt om tot een realistisch bedrijfsplan te komen. Huys Egmont wordt het educatieve centrum van het Slotkwartier met een eigentijdse expositie. Eind maart vindt de presentatie plaats. De planning is om voorjaar 2021 open te gaan.

Hoeve Overslot
In Hoeve Overslot is ruimte voor een kleinkunstpodium en horeca.Stichting Hafre, die nu concerten organiseert in de hoeve, kreeg van de gemeenteraad tot 1 maart de tijd om met een plan te komen voor samenwerking met een commerciële ondernemer.

Hoewel de stichting vorige week nog een presentatie organiseerde zijn de plannen uiteindelijk niet ingediend. De gemeente heeft slechts een verslag van de presentatiemiddag gehad vergezeld van enkele gedichten. Ook ontbreekt de financiële onderbouwing. Het college hecht waarde aan de activiteiten van Hafre en wil daarom - in strijd met het eerdere raadsbesluit - nog eenmalig drie maanden uit te trekken om samen met de stichting tot een oplossing te komen.

Wethouder Klaas Valkering: “Ondanks dat het Hafre niet is gelukt om haar plannen concreet te maken en op tijd in te dienen, zien we wel dat de activiteiten van de stichting worden gewaardeerd door onze inwoners. Dat het niet gelukt is vind ik als ondertekenaar van de petitie ‘Red Hoeve Overslot’, net als veel andere ondertekenaars hiervan, heel jammer. Daarom willen we de komende drie maanden de tijd nemen om samen met de stichting alsnog te onderzoeken hoe we de activiteiten kunnen inpassen.”

Overkoepelende stichting

De komende maanden wordt een intensief participatietraject opgezet met gebruikers, bewoners en belanghebbenden in het Slotkwartier om een overkoepelende stichting vorm te geven. Deze stichting gaat zich bezighouden met de programmering en marketing voor het gehele Slotkwartier.