SCHOORL - Het centrum van Schoorl wordt opnieuw ingericht en vriendelijk en gezelliger gemaakt. Zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven. Op 22 maart 2022 heeft het college het Definitief Ontwerp hiervoor vastgesteld. De start uitvoering stond gepland in het najaar van 2022, maar er is vertraging opgetreden.

Stand van zaken

De afgelopen maanden is het definitief ontwerp uitgewerkt in technische tekeningen. Hier is vertraging bij ontstaan doordat met verschillende partijen nog overleg heeft moeten plaatsvinden. Positief nieuws is dat dit najaar een principeakkoord over het afwateringsplan is bereikt met de Jelgersma-Van der Hoop Stichting.

De voorbereidingen kunnen nu verder in gang gezet worden. Daarbij kost het aanbesteden van de aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren ook wat meer tijd. Dit proces moet namelijk zorgvuldig gebeuren, zodat er een geschikte aannemer wordt gevonden.

Begin 2023 wordt de aannemer gekozen. Daarna worden de voorbereidingen voor de werkzaamheden opgestart. Naar verwachting starten deze na de zomer.

Informatie-avond: aankomend voorjaar

We organiseren aankomend voorjaar een informatie-avond om de aannemer aan u voor te stellen. De aannemer geeft tijdens de avond een toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning, de communicatie en de bereikbaarheid voor zowel ondernemers als bewoners. U krijgt ook de gelegenheid om uw eventuele vragen te stellen.

Meer informatie over het plan