BERGEN/HEILOO/UITGEEST - Tegels eruit en vervangen door groen, daar gaan we voor tijdens het NK Tegelwippen. De handige tegelophaalservice van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormden de aftrap. Inwoners gingen enthousiast aan de slag. In totaal werden meer dan 150 Big Bags aangevraagd voor deze actie. De Big Bags - gevuld met tegels - werden daarna weer opgehaald. De gewipte tegels worden hergebruikt in de wegenbouw.

Dat het NK Tegelwippen meer is dan een ludieke wedstrijd tussen gemeenten, is inmiddels bekend. Het moedigt inwoners en gemeenten aan om tegels te vervangen voor groen: dit maakt onze leefomgeving meer klimaatbestendig. Het is hoognodig, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Wageningen. In de bebouwde kom is zo’n 70 procent bebouwd en bestraat. In sommige wijken en op bedrijventerreinen kan dit oplopen tot wel 90 procent.

Ook in particuliere tuinen liggen de kansen voor het oprapen, want bijna de helft van het tuinoppervlak in Nederland is versteend.

De grond als spons
Nu er door klimaatverandering meer hevige regenbuien en langere periodes van droogte zijn, is het belangrijk om de bodem meer als ‘spons’ te gebruiken. Met groen – in plaats van tegels – kan regenwater vrij de bodem in zakken. Daar zal het het grondwater aanvullen en worden opgenomen door planten. Vergroende tuinen, hofjes en geveltuinen zorgen bovendien voor meer biodiversiteit en een lagere temperatuur tijdens hittegolven.

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bedanken de inwoners voor de inspanningen tijdens de tegelophaalactie. Het NK Tegelwippen loopt nog door tot 31 oktober. Op naar een frisse en groene omgeving de komende zomer! Kijk op www.nk-tegelwippen.nl voor meer informatie en geef daar de gewipte tegels door.