BERGEN - Het college van Bergen stelt 90.000 euro ter beschikking voor de subsidieregeling Makersloket Kunst gemeente Bergen 2021. Dit betekent dat professionele kunstenaars en professionele makers uit het kunstveld tot 15 november 2021 eenmalig een subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten van februari 2022 tot september 2022.


Wethouder Antoine Tromp (Kunst & Cultuur): “Door corona hebben veel kunstenaars in de gemeente Bergen niet of beperkt hun activiteiten kunnen ontplooien of ontwikkelen. Ook de inwoners en bezoekers van gemeente Bergen hebben de kunst en cultuur enorm gemist. Deze regeling is bedoeld om kunstenaars een impuls te geven en het publiek weer in contact laten te komen met de kunst en maker. Dit maakt onze gemeente weer vitaal als culturele buitenplaats. We zijn heel nieuwsgierig naar alle bijzondere plannen die hopelijk worden in gediend.”

Kunst in de Kern
Het budget was al gereserveerd voor programmalijn Kunst in de Kern, maar deze vergt nog verdere uitwerking en daarvoor kan pas in 2022 subsidie worden aangevraagd. Daarom is deze tijdelijke regeling in het leven geroepen en komt deze ten goede aan de kunstenaars en makers die werkzaam of woonachtig zijn in de gemeente Bergen. De subsidie wordt in principe gelijk verdeeld over de drie dorpskernen: Bergen, de Egmonden en Schoorl. De subsidie per activiteit bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 7.500.

De subsidieregeling en het aanvraagformulier staat op www.bergen-nh.nl/makersloket.