BERGEN - Het college van Bergen legt aan de raad voor om te investeren in het verouderde dorpshuis De Schulp met bijbehorende gymzaal in Egmond-Binnen.

“Het bestuur van de stichting heeft de gemeente om hulp gevraagd”, licht wethouder Arend Jan van den Beld toe. “Aangezien De Schulp niet beschikt over de financiële middelen om de broodnodige investeringen om het dorpshuis te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, heeft de stichting bij de gemeente aangeklopt voor extra financiële ondersteuning in de vorm van een lening of subsidie. Het college heeft De Schulp echter voorgesteld om in plaats van een eenmalige financiële ondersteuning het eigendom van het pand over te nemen en daarmee de toekomst van De Schulp langdurig zeker te stellen. De gestelde doelen en uitgangspunten van renovatie, uitbreiding en verduurzaming worden daarmee veiliggesteld.”

“Het bestuur staat open voor alle opties waarbij het uitgangspunt is dat we het dorpshuis behouden voor de inwoners van Egmond-Binnen en dat daarmee de gewenste activiteiten en zorg die daar plaatsvinden verzekerd blijven voor de nabije toekomst”, aldus Maarten Gozeling, voorzitter van het bestuur van De Schulp.

De Schulp als bruisend dorpshart
In de breed gedragen dorpsvisie wordt De Schulp gezien als het bruisend, maatschappelijke hart van het dorp. Ook de buitenruimte maakt hier deel van uit. Met het realiseren van een levensloopbestendige beweegplek, is alvast een stap in die richting gezet.

“Het college waardeert en onderkent, net als de Sportraad en de Adviesraad Sociaal Domein, de essentiële rol van De Schulp voor Egmond-Binnen. Bij het realiseren van maatschappelijke, gemeentelijke doelen speelt de locatie een belangrijke rol”, zegt de wethouder.

Uitwerking
Als de raad het voorstel van het college overneemt, dan volgt een onderzoek naar de exacte financiële consequenties bij overname van het pand. Naar schatting gaat het om een investering van een aantal miljoenen euro.

Arend Jan van den Beld: “Het college wil dat op deze manier het bestuur van De Schulp wordt ontzorgd als het gaat om het groot onderhoud van het gebouw en de grote financiële verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het bestuur kan zich door dit voorstel volledig richten op de exploitatie, de dagelijkse leiding en het nog verder ontwikkelen van De Schulp tot bruisend, maatschappelijke dorpshart voor de inwoners van Egmond-Binnen.“