BERGEN - Vanaf komend weekend lopen er geen toezichthouders meer rond in het centrum van Bergen tijdens de “uitgaansuren’.De horecaondernemers hebben gezamenlijk besloten om met deze vorm van beveiliging te stoppen.

Sinds december 2018 zijn er op vrijdag- en zaterdagavond van 23.30 uur tot 04.00 uur altijd twee toezichthouders aanwezig in het centrum van Bergen. Bij onrust of calamiteiten zijn zij aanspreekpunt, ter plaatse of via een speciaal telefoonnummer.

Dit pilotproject, dat nu ruim 10 maanden loopt, is gefinancierd door de horeca-ondernemers. Zij hebben besloten per direct de stekker uit dit project te trekken en een voor december 2019 geplande evaluatie niet af te wachten. Zij geven aan dat het rustig is en dat deze extra ogen en oren niet nodig zijn.Burgemeester Hetty Hafkamp: “De afspraak was om de aanwezigheid van toezichthouders na een jaar met elkaar te evalueren. Ik vind het buitengewoon spijtig dat dit zonder enig overleg met de gemeente per direct ophoudt. Het betekent helaas ook dat het college de raad in december voorstelt dat aan de vrije in- en uitlooptijden voor Bergen centrum voorwaarden worden verbonden .”

Voor het uitgaand publiek, inwoners en ondernemers betekent het voor nu dat zij vanaf komende vrijdag geen beroep meer kunnen doen op de toezichthouders. Wanneer er iets aan de hand is, kan de politie ingeschakeld worden. Ook zullen er weer, net als voorheen, portiers bij de deur van de uitgaansgelegenheden staan, indien deze tot 03.00 uur open blijven. Ook blijven Boa’s van de gemeente Alkmaar regelmatig toezicht houden op het naleven van de Drank- en Horecawet.Tenslotte kan eventuele overlast gemeld worden bij de gemeente, via de website onder ‘horecaoverlast’ of telefonisch via het algemene nummer (072) 8880000.