BERGEN - Inwoners die hun inkomen door de coronacrisis sterk hebben zien dalen, kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is speciaal voor inwoners/ondernemers die door deze inkomensdaling hun noodzakelijke privé woonkosten (huur, hypotheeklasten, gas, licht en water) niet meer kunnen betalen.

De tegemoetkoming kunt u vanaf nu aanvragen in de gemeente waar u woont. De aanvraag moet voor 1 juli 2021 bij de gemeente binnen zijn. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2021.

Tegemoetkoming
De gemeenten ontvangen van het Rijk geld om deze tijdelijke financiële tegemoetkoming uit te voeren. De TONK-regeling is een vorm van bijzondere bijstand. De voorwaarden voor de bijzondere bijstand worden nu tijdelijk verruimd zodat er meer inwoners geholpen kunnen worden. Zo heeft het college besloten de vermogensgrenzen tijdelijk te verruimen en geen inkomensgrenzen toe te passen. De voorwaarde is wel dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen met minimaal 25% moet zijn gedaald en dat de woonlasten tenminste 33% van het huidige inkomen bedragen.

Eenvoudig en snel
Wethouder Antoine Tromp vertelt meer: ‘Veel bedrijven worden getroffen door de tijdelijke sluiting of beperkingen in de bedrijfsvoering. Dit heeft zakelijk gezien niet alleen financiële gevolgen maar ook persoonlijk gezien voor ondernemers en hun medewerkers. Uitgangspunt van deze regeling is een tegemoetkoming van € 500,- per maand voor structurele woonlasten. Iedereen die te maken heeft met een inkomensdaling van meer dan 25% door de corona maatregelen komt in aanmerking. We streven ernaar de aanvraag zo eenvoudig en snel mogelijk te behandelen. We begrijpen namelijk dat de nood hoog is!’

In de toekomst helpen
Wethouder Klaas Valkering zegt over de regeling: ‘Deze regeling is in tijden van corona een injectie van rust voor die mensen die het nu het hardste nodig hebben. We zijn er hiermee nog niet. Juist als het virus straks is verdwenen worden de schulden zichtbaar die mensen nu opbouwen. Daarom is het belangrijk dat we iedereen, die nu gebruik maakt van de steun, op het netvlies houden en ook in de toekomst helpen.’

Meer weten of TONK aanvragen?
De TONK-regeling vraagt de inwoner eenvoudig aan. Het aanvraagformulier staat op de website van de gemeente of kan worden opgestuurd. Voor informatie over de TONK kan de aanvrager ook terecht bij het Sociaal Team van uw gemeente of op www.bergen-nh.nl/tonk. Voor contact met Sociaal Team van de gemeente Bergen gaat men naar www.bergen-nh.nl/sociaalteam.