EGMOND BINNEN - Dit jaar zorgt de gemeente Bergen op zomerse dagen in juli en augustus voor een overstappunt in Egmond-Binnen. Aan de dorpsrand komt er een parkeerterrein beschikbaar waar bezoekers hun auto kunnen parkeren en vervolgens in een bus kunnen stappen die ze naar het strand brengt. Het parkeerterrein ligt aan de Hogedijk in Egmond-Binnen. De bus brengt de bezoekers naar de boulevard in Egmond aan Zee.

De gemeente Bergen is een prachtige, veelzijdige gemeente. Veel bezoekers weten daarom hun weg te vinden naar de bijzondere dorpskernen Bergen, Egmond en Schoorl. Vooral bij mooi weer vangt de gemeente veel toeristen en recreanten op. De toeristen en recreanten zijn welkom, maar zorgen tegelijkertijd voor een hoge verkeers- en parkeerdruk. Hierdoor ontstaat wrijving op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid. Dit geldt voor zowel de bewoners, de ondernemers, de recreanten maar ook voor nood- en hulpdiensten. De parkeerdruk wordt veroorzaakt door een tekort aan beschikbare parkeerplekken in de kernen, op de zogenoemde piekmomenten.

Wethouder Erik Bekkering: “De wens voor een transferium in Egmond aan Zee bestond al lange tijd. Het college heeft hiernaar geluisterd en dit in het pasgeleden vastgestelde parkeerbeleid meegenomen. Het gaat dit jaar om een proef, maar ik heb er vertrouwen in dat het een geslaagde proef wordt en dat het mogelijk een vervolg krijgt.”

Voor de Hogedijk in Egmond-Binnen is gekozen, omdat dit een bestaand parkeerterrein is van zo’n 100 openbare parkeerplekken. Dit is een mooi voorbeeld van dubbelgebruik en het zo goed mogelijk gebruikmaken van de parkeercapaciteit in de gemeente Bergen. In de maanden juli en augustus worden de parkeerterreinen namelijk minder gebruikt door de omliggende sportverenigingen, op een aantal toernooidagen na. Tijdens de toernooien zal het gebruik van het transferium aangepast worden.

De inzet van het transferium is een pilot, een proefproject. Het gaat dan ook om maximaal 25 dagen. Door de pilot kan de gemeente kijken of strandbezoekers te verleiden zijn om op een andere manier bij hun bestemming te komen. Na de zomer wordt besproken of het succesvol is en of er een vervolg komt.

Als lokale ondernemers mee willen doen met de pilot, door bijvoorbeeld het aanbieden van fietsverhuur, zijn ze van harte welkom. De gemeente is hierover in gesprek met de ondernemersvereniging Egmond aan Zee.

Het gebruik van het parkeerterrein en van de shuttlebus is gratis.