BERGEN - Inwoners en ondernemers die vanaf 1 maart over gaan stappen naar digitale parkeervergunningen – maar die parkeervergunningen nog niet geregeld hebben – krijgen daarvoor twee maanden extra de gelegenheid. Sinds 3 november 2021 zijn er in de gemeente Bergen al bijna 5000 parkeervergunningen succesvol aangevraagd en verleend door de Coöperatie ParkeerService. Tevens zijn er tot op heden via het al eerder aangeboden maatwerktraject 45 papieren bezoekersvergunningen verstrekt en 55 aanvragen in behandeling. Sinds kort is er ook maatwerk voor de verblijfsrecreantenvergunningen.

Wethouder Erik Bekkering: “deze gewenningsperiode geeft de groep inwoners en ondernemers die hun vergunningen nog niet geregeld hebben, of nog in de aanvraagprocedure zitten, ruimte. Zij kunnen rustig de vergunningen aanvragen en deze kunnen ook zorgvuldig worden getoetst en verleend.”

Digitalisering

Vanaf 1 januari geldt in de gemeente Bergen digitaal parkeren. Inwoners en ondernemers kunnen overal en altijd een aanvraag doen, bezoekers/medewerkers aanmelden en hun account beheren. Coöperatie Parkeerservice is een coöperatie bestaande uit 14 gemeenten, die samenwerken op het gebied van betaald parkeren. De digitalisering maakt het aanvraagproces sneller, efficiënter en dus goedkoper.

Meer informatie
Informatie over het aanvragen en het gebruik van de digitale vergunningen staat op de website www.parkeerservice.nl/bergen. ParkeerService en het Sociaal Team helpen inwoners verder bij vragen of als het niet lukt om een vergunning digitaal aan te vragen. Het Sociaal Team is ook te bezoeken tijdens de inloopuren. Voor meer informatie zie www.bergen-nh.nl/sociaalteam.