BERGEN - Toen Meis de Jongh en Kees van Leijen gisteren aankondigden van Gemeentebelangen naar VVD over te stappen werd er eerst nog gedacht aan een slechte 1 april-grap, maar niets blijkt minder waar. De twee stappen over na onenigheid binnen de partij over het nieuwe raadsakkoord in de gemeente Bergen. "Ik was in shock", vertelt een aangeslagen Annelies Anema, bestuurslid van Gemeentebelangen. "Dit kun je gerust een coup noemen."

De oorzaak van de overstap is volgens het persbericht een onoverbrugbaar verschil over de te varen koers van Gemeentebelangen. Dat zit hem vooral in het nieuwe raadsakkoord, dat door bijna alle partijen in de raad is ondertekend.

Alleen Gemeentebelangen wilde geen handtekening onder het akkoord zetten, omdat de partij het over een aantal fundamentele punten niet eens is. "We waren niet uitgenodigd om mee te praten over het toekomstige beleid, maar we moeten wel onze handtekening eronder zetten. We mogen niet op het feestje komen, maar wel helpen met afwassen", aldus bestuurslid Anema.

Negatieve spiraal
Maar twee van de drie raadsleden van Gemeentebelangen denken daar anders over. Meis de Jongh en Kees van Leijen steunen het akkoord wel. "We willen graag al onze energie steken in de toekomst van Bergen", vertelt Van Leijen. "We hebben samen afgewogen wat we verstandig vinden en we willen niet in een negatieve spiraal blijven hangen, maar iets betekenen voor de samenleving. We vinden ons, hoe spijtig ook, niet meer passen bij Gemeentebelangen."

Er waren meer partijen in de gemeenteraad van Bergen die naar de hand dongen van de twee. Maar uiteindelijk is de keuze op de VVD gevallen. "We hebben gekeken naar de verkiezingsprogramma's en de VVD sluit het beste bij ons aan. Het is voor mij ook echt een aderlating, maar de tendens bij Gemeentebelangen is te negatief geworden. Er is veel onrust en dat maakt mij het werken lastig. De VVD zit positiever in de wedstrijd. Ik stem ook landelijk op die partij, dus is de overstap ook niet zo gek."

Zetelroof
Maar daar denken veel mensen anders over. Vooral op sociale media moeten de twee het ontgelden. De raadsleden worden beschuldigd van kiezersbedrog. Bestuurslid Annelies Anema van Gemeentebelangen kan zich daarin vinden. Zij begrijpt niets van de actie. "Dit is pure zetelroof. Je kunt tegenwind binnen een partij hebben, maar dan ga je met elkaar in gesprek. Dat dit besluit per mail wordt meegedeeld, vind ik niet getuigen van respect. Wij komen hier in ieder geval sterker uit. We hebben aan onze achterban laten zien dat we onze rug recht houden."

Een coup, kiezersbedrog of zetelroof: raadslid Kees van Leijen is het daar in ieder geval niet mee eens. "Het is wettelijk zo dat je naam aan een raadszetel is gekoppeld. Als ik uit de raad stap, krijgt Gemeentebelangen de zetel weer terug. Ik heb besloten er een positievere draai aan te geven en de mensen die op me gestemd hebben recht te doen. Nu kunnen we meepraten en meedenken in plaats van aan de zijlijn te roeptoeteren. Dat zijn we zat, we willen ons steentje bijdragen."