EGMOND-BINNEN - Als het aan de huidige eigenaar, de gemeente en veel inwoners ligt, komen er zo snel mogelijk 52 betaalbare huurwoningen op de plek van de Rooms-Katholieke kerk in Egmond Binnen. Bijzonder is, dat al voordat er een koper is met een bouwplan, de huidige eigenaar, de gemeente en inwoners samen hebben nagedacht wat er straks op de plek van de kerk zou moeten komen. Dit hebben ze opgeschreven in een aantal randvoorwaarden. Die voorwaarden worden meegegeven aan de koper van de kerk.


Wethouder Valkering: ,,In Egmond Binnen werken we samen met de Dorpsvereniging en de commissie nieuwbouw om versneld op verschillende plekken betaalbare woningen toe te voegen. Dat is belangrijk want zonder nieuwe woningen vergrijsd Egmond Binnen en komen de voorzieningen onder druk te staan. Daarom zijn we blij dat we via dit plan op een mooie manier veel woningen kunnen toevoegen.’’

Bij de herontwikkeling wordt de huidige kerk gesloopt om ruimte te maken voor een appartementencomplex. De ontwikkelaar die straks het complex gaat bouwen moet met een plan komen dat aan de voorwaarden voldoet. Over de voorwaarden is intensief overleg geweest met de dorpsraad. Medio februari 2020 is er door de dorpsraad een inloopmiddag en –avond georganiseerd voor alle omwonenden en belangstellenden.

Betaalbare huurwoningen

Voor de gemeente is het vooral belangrijk dat er meer betaalbare (huur)woningen worden gebouwd. Daarom moet 40% van de nieuw te bouwen appartementen in de sociale huurcategorie vallen. De overige 60% worden appartementen in het middenhuursegment, zodat mensen ook kunnen doorstromen, wanneer zij bijvoorbeeld hun te groot geworden gezinswoning willen verkopen.

Verkeersafwikkeling en parkeren goed regelen

Voor de omwonenden was het belangrijk dat hun zij hun zorgen konden meegeven aan de gemeente, bijvoorbeeld over de verkeersafwikkeling en het parkeren. Deze zorgen worden meegenomen bij de uitwerking van concrete plannen.

Ook inspraak en participatie na indienen concreet plan

De koper of ontwikkelaar dient namelijk op zijn beurt ook een participatieproces met omwonenden en belanghebbenden te doorlopen om tot een uitgewerkt plan te komen. Belanghebbenden hebben tijdens de formele bestemmingsplanprocedure de kans om zienswijzen in te dienen. Tot slot volgt dan de gebruikelijke besluitvorming in de gemeenteraad en de wettelijke bezwaarmogelijkheden. Alle betrokkenen hopen het complex eind 2021 te kunnen opleveren.