BERGEN - Het college van de gemeente Bergen heeft het definitieve ruimtelijk kader voor de herontwikkeling van de voormalige Petrusschool in Groet vastgesteld na participatie met omwonenden en belanghebbenden. De voormalige school maakt plaats voor 20 sociale huurappartementen.

Wethouder Wonen Klaas Valkering over deze stap: “We hebben de afgelopen tijd in alle rust met de omwonenden en andere belangstellenden gesproken over het nieuwe woningbouwplan. Met als resultaat dat er nu een concreet plan ligt voor deze locatie. Nu kunnen we de formele bestemmingsplanprocedure opstarten, zodat deze woningen snel kunnen worden gebouwd.”

Aanpassingen
Naar aanleiding van de participatie is het woningbouwplan aangepast. Zo is de uitrit verplaatst van de Korhoendersweg naar de Wulpenlaan. Ook wordt onderzocht hoe senioren die willen doorstromen naar een kleinere woning en jongeren die starten op de woningmarkt uit zowel Groet als Schoorl, met voorrang in aanmerking kunnen komen voor de nieuwe woningen.

Duurzaam Woningcorporatie Kennemer Wonen heeft het plan uitgewerkt om de 20 appartementen te realiseren. Dat bestaat uit een compact gebouw van drie lagen. Er komen 10 driekamerwoningen van circa 73 m2 en 10 tweekamerwoningen van circa 57 m2. Het worden zogenaamde ‘Nul-op-de-Meter-woningen’.

Vervolg
Begin 2022 start de bestemmingsplanprocedure en het vergunningentraject. Tijdens die procedure maakt de gemeente verdere afspraken met Kennemer Wonen via een zogenaamde anterieure overeenkomst.