BERGEN - Door de aanstelling van een extra buurtsportcoach hebben de Egmonden, Bergen en Schoorl nu een eigen aanspreekpunt voor sport en bewegen. De buurtsportcoach ondersteunt de gemeente op het gebied van sporten en bewegen voor alle inwoners van jong tot oud. Ook zijn zij aanspreekpunt voor inwoners, sportaanbieders, verenigingen en samenwerkingspartners.

De gemeente Bergen doet al enkele jaren mee aan de landelijke regeling voor combinatiefuncties. Inwoners merken dit bijvoorbeeld doordat op basisscholen en in wijken een medewerker gymles geeft en lokale sport- en beweegideeën bedenkt of ondersteunt. Ook onderdeel van de regeling is de inzet van een buurtsportcoach.

Trots
Sportwethouder Antoine Tromp is blij met de aanstelling van een extra buurtsportcoach. “Door zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen houden we onze kernen vitaal. Ook kan de buurtsportcoach helpen om sportverenigingen waar nodig te versterken. Hiermee zorgen we voor een aantrekkelijk sportklimaat.”

Buurtsportcoaches Elles Kraakman en Eefke de Vos
De huidige buurtsportcoach van Holland Sport, Elles Kraakman, zal zich de komende tijd vooral gaan verdiepen in de dorpskernen in Schoorl en Bergen. Nieuw is Eefke de Vos. Zij zal zich volledig gaan richten op de dorpskernen in de Egmonden.