BERGEN - Een veelgebruikte betaalmethode voor de jaarlijkse gemeentelijke belastingen is gespreid betalen in termijnen. Aan deze betaalmethode zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Sommige inwoners en ondernemers kwamen in financiële problemen doordat zij niet gespreid konden betalen. Door inzet van de gemeente Bergen worden deze voorwaarden door Cocensus regionaal verruimd.

Jaarlijks ontvangen inwoners en ondernemers van de gemeente Bergen eind februari de aanslag van gemeentelijke belastingen. Een veelgebruikte manier om de aanslag te voldoen is gespreide betaling door middel van automatische incasso. Daarbij krijgt Cocensus toestemming om maandelijks, in negen gelijke termijnen, een bedrag van de bankrekening af te schrijven. Deze betaalmethode was tot dit jaar alleen beschikbaar voor aanslagen tussen de €100,- en €5.000,-.

Financiële problemen

Ondernemers uit de gemeente klopten aan bij de gemeente Bergen om deze normen te verruimen. Zij kwamen soms in financiële problemen door deze beperking in de voorwaarden. Door de inzet van de gemeente is dit bedrag door het algemeen bestuur van Cocensus verhoogd naar €10.000,- vanaf 2025. Hierdoor krijgen meer inwoners en ondernemers de mogelijkheid om voor gespreid betalen te kiezen.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman (Economische Zaken en Financiën), zegt hierover: “Als college hebben we de signalen van ondernemers serieus genomen en onze lokale belastingdienst, Cocensus, gevraagd of onze ondernemers hier meer lucht geboden kon worden. Met deze verruiming willen wij meer ondernemers, en daarmee ook inwoners, de mogelijkheid bieden om hun gemeentelijke belastingen gespreid te betalen. Dat is gelukt, zeker niet in de laatste plaats dankzij de steun van de andere deelnemende gemeenten in Cocensus”.

Aanvragen automatische incasso

Het aanvragen van automatische incasso kan via het digitale loket van Cocensus op digitaalloket.cocensus.nl. Voor toegang tot het loket logt een inwoner in met DigiD. Ondernemers kunnen inloggen met hun RSIN. Een machtiging voor automatische incasso dient binnen één maand na ontvangst van de aanslag te worden aangevraagd.