BERGEN - Ook dit zomerseizoen mogen horecaondernemers in de gemeente Bergen hun terras uitbreiden. Het college heeft dat besloten om ondernemers van restaurants, cafés en strandpaviljoens, die hard geraakt zijn de afgelopen 2 jaar, te steunen. Met de tijdelijke terrasuitbreiding kunnen horecaondernemers deze zomer meer gasten op hun terras ontvangen, en zo in ieder geval een deel van hun gederfde omzet inhalen. De verruiming van de zomerterrassen is tijdelijk en geldt, onder voorwaarden, van 15 maart 2022 tot het einde van het terrasseizoen op 31 oktober. De ondernemers hoeven hiervoor geen extra leges (belastingen) aan de gemeente te betalen.

Tijdelijke terrasuitbreiding onderdeel van een breder pakket aan ondersteunende maatregelen
Het exploiteren van een terras is voor veel horecabedrijven belangrijk. Terrassen zorgen voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. Een kern zonder terrassen bruist niet. Van belang is een goed evenwicht tussen het gebruik van het openbaar gebied en de belangen van de horecaondernemer. En een goede balans te houden tussen de levendigheid van horecaterrassen en de leefomgeving. De tijdelijke terrasuitbreiding is één van de maatregelen naast een aantal andere maatregelen die het maatschappelijk leven, sport en cultuur ondersteunen.

2020, 2021 en ook in 2022 extra zomerterrassen in de dorpen en op de stranden
Om horecaondernemers tegemoet te komen heeft het college in 2020 en 2021 besloten mee te werken aan verzoeken voor het tijdelijk vergroten van horeca terrassen. Horeca bedrijven hebben nog dagelijks te maken met de gevolgen van de maatregelen rond de pandemie. Veel ondernemers hebben de afgelopen jaren aanzienlijke inkomsten gemist, terwijl de kosten doorliepen. Daarom heeft het college besloten om, onder voorwaarden, ook voor het zomerseizoen 2022 de tijdelijke terrasuitbreiding in de openbare ruimte toe te staan.

Wethouder Erik Bekkering (Economische Zaken): “Een van de pijlers van de gemeente Bergen is gastheerschap. De ondernemers en hun medewerkers leveren hieraan een grote bijdrage en zorgen voor blije inwoners en bezoekers. Ook de ondernemers in de horeca hebben twee buitengewoon zware jaren meegemaakt. Het college vindt het belangrijk om de ondernemers te ondersteunen in het weer opbouwen van hun economische vitaliteit en financiële ruimte. Dit is een van de manieren waarop we dat doen.”