BERGEN - TwijnstraGudde heeft recent onafhankelijk onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor de verplaatsing van de nieuwe Aldi-supermarkt in Bergen.


Hiervoor hebben de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland 16 locaties aangedragen om te onderzoeken. Het college van Bergen legt het onderzoeksrapport op 8 april 2021 aan de gemeenteraad voor ter bespreking.

Het locatie-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Holland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen. Het onderzoek kwam voort uit een motie die op 28 januari 2021 werd aangenomen in de gemeenteraad van Bergen.

Uitgangspunt onderzoek
Uitgangspunt voor het onderzoek was dat er gezamenlijk werd gezocht naar een locatie binnen een straal van 2 kilometer rondom de kern van Bergen, maar niet in het centrum en niet in landelijk gebied. Zowel de provincie als de gemeente heeft locaties aangebracht. In het verleden is op verschillende manieren gesproken over mogelijke ontwikkelingen op deze locaties.

De locaties zijn beoordeeld op 5 criteria:

  • Verkeerskundig/parkeren
  • Planologische procedure
  • Inschatting van de financiële haalbaarheid
  • Mogelijkheid voor stedenbouwkundige inpassing en dubbel ruimtegebruik
  • Beschikbaarheid ten aanzien van grondeigendom

TwijnstraGudde concludeert dat 13 van de 16 locaties niet geschikt zijn om een Aldi te vestigen. Deze plekken hebben bijvoorbeeld qua bereikbaarheid een ongelukkige ligging, liggen in of vlakbij bijzondere natuur of in het buitengebied, of zijn niet in te passen in de omgeving. Het bureau geeft 3 mogelijke alternatieve locaties aan: het tenniscomplex van TC Bergen, het tenniscomplex van Eurotom en het voormalige Uitvaartcentrum.

Huidige locatie in centrum
De Aldi-supermarkt is nu nog gevestigd in het centrum van Bergen en maakt ruimte voor herontwikkeling. Over de nieuwe locatie van deze winkel verschillen provincie en gemeente sinds de zomer van vorig jaar van mening.