BERGEN - Een feestelijk moment in Groet. Daar overhandigde wethouder Erik Bekkering maandag 13 december de eerste rolcontainer voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) aan mevrouw Smit. Met de nieuwe rolcontainer wordt het makkelijker om afval te scheiden en om meer grondstoffen te hergebruiken.

Wijzigingen in afvalinzameling
Ruim 11.000 huishoudens in de gemeente Bergen krijgen in december een nieuwe afvalbak van HVC aan huis voor het scheiden van plastic verpakkingen, metaal en drinkpakken. De PMD-containers, of ‘plasticbakken’ worden eens per drie weken geleegd. In andere gemeenten is dit al succesvol gebleken. De aangeboden hoeveelheid plastic, metaal en drinkpakken neemt toe en het restafval neemt af.

Samen schouders eronder
Wethouder Erik Bekkering: “PMD is een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Nu belandt PMD vaak nog in de restafvalbak. Dat is jammer want restafval wordt verbrand en wordt niet hergebruikt. Bergen wil bijdragen aan een beter milieu. Willen we écht resultaat boeken dan moeten we er allemaal onze schouders onder zetten. Als je goed afval scheidt, houd je ook nauwelijks restafval over.''

Waarom is beter afval scheiden nodig?
Elk jaar zamelt de gemeente nog 230 kilo restafval per inwoner in. Aan de hand van het grondstoffenbeleidsplan wil de gemeente dit samen met inwoners terugbrengen tot gemiddeld 30 kilo per inwoner. Dat is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen.

Wat wordt van PMD gemaakt?
Afval bestaat tegenwoordig uit belangrijke grondstoffen die in de meeste gevallen goed hergebruikt kunnen worden. Denk aan plastic, papier, gft, metalen, glas, textiel of andere materialen. Bijna alles kan dankzij nieuwe technologieën worden hergebruikt. Het PMD dat thuis wordt gescheiden, is de basis voor nieuwe producten. Van plastic worden bijvoorbeeld broodtrommels, bermpaaltjes en plastic verpakkingen voor verzorgingsproducten gemaakt. Fietsen of vliegtuigonderdelen worden gemaakt van blik en lege drinkpakken en krijgen een nieuw leven als pan, krant of plastic flesje.