BERGEN - Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef. De Raad van State heeft het plan vernietigd op grond van de PAS-methodiek, het ontbreken van een tweetal onderzoeken en een schriftelijke instemming. De gemeente gebruikt de komende periode om na te denken over de gevolgen van de uitspraak voor het project.

Tegen het bestemmingsplan is door een aantal belanghebbenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepen gingen onder andere over het aantal velden, de veldverlichting, geluidsoverlast, parkeerproblematiek en compensatie van verdwijnende bollengrond.

Het plan is vernietigd op drie punten:
· Bij de opstelling van het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de zogenaamde PAS-methodiek. Deze methode is in mei van dit jaar in een andere zaak door de RvS afgekeurd. Dit heeft gevolgen voor alle plannen in Nederland waarbij deze methodiek is gebruikt.
· De RvS oordeelt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op het woon- en leefklimaat en het gebruik van het parkeerterrein als transferium.
· De RvS oordeelt dat de regionale afstemming met Heiloo en Uitgeest schriftelijk had moeten plaatsvinden.

Van alle overige beroepsgronden over onder andere licht- en geluidsoverlast, compensatie van natuur en bollengrond en verkeer en parkeren heeft de Raad van State aangegeven dat deze niet slagen.