BERGEN - Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Watertorengebied in Egmond aan Zee. De Raad van State heeft het plan vernietigd op grond van de PAS-methodiek. De gemeente gebruikt de komende periode om na te denken over de gevolgen van de uitspraak voor het project.

Tegen het bestemmingsplan is door enkele omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepsgronden gingen onder andere over de verkeer- en parkeersituatie, de ligging van de woningen en sporthal en de mogelijkheid voor ondergeschikte horeca bij de sporthal.

Het bestemmingsplan is door de RvS vernietigd omdat bij de opstelling van het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de zogenaamde PAS-methodiek. Deze methode is in mei van dit jaar in een andere zaak door de RvS afgekeurd. Dit heeft gevolgen voor alle plannen in Nederland waarbij deze methodiek is gebruikt. Daarnaast heeft de afdeling twee onjuistheden geconstateerd op de plankaart bij het bestemmingplan.

Van alle overige beroepsgronden over onder andere de verkeer- en parkeersituatie, de ligging van de woningen en sporthal heeft de Raad van State aangegeven dat deze niet slagen.