EGMOND AAN ZEE/EGMOND AAN DEN HOEF - 11 september heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen Watertorengebied in Egmond aan Zee en Voetcomplex Egmond aan den Hoef. De Raad van State heeft de plannen vernietigd. De gemeente gebruikt de komende periode om na te denken over de gevolgen van de uitspraken voor de projecten.

Bestemmingsplan Watertorengebied
Tegen het bestemmingsplan voor het watertorenterrein is door enkele omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepsgronden gingen onder andere over de verkeer- en parkeersituatie, de ligging van de woningen en sporthal en de mogelijkheid voor ondergeschikte horeca bij de sporthal.

Het bestemmingsplan is door de RvS vernietigd omdat bij de opstelling van het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van de zogenaamde PAS-methodiek. Deze methode is in mei van dit jaar in een andere zaak door de RvS afgekeurd. Dit heeft gevolgen voor alle plannen in Nederland waarbij deze methodiek is gebruikt. Daarnaast heeft de afdeling twee onjuistheden geconstateerd op de plankaart bij het bestemmingplan.

Van alle overige beroepsgronden over onder andere de verkeer- en parkeersituatie, de ligging van de woningen en sporthal heeft de Raad van State aangegeven dat deze niet slagen.

Bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef
Tegen het bestemmingsplan voor de fusielocatie van de Egmondse voetbalclubs is door een aantal belanghebbenden beroep ingesteld bij de Raad van State (RvS). De beroepen gingen onder andere over het aantal velden, de veldverlichting, geluidsoverlast, parkeerproblematiek en compensatie van verdwijnende bollengrond.

Het plan is vernietigd op 3 punten:
- Bij de opstelling van het bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de zogenaamde PAS-methodiek. Deze methode is in mei van dit jaar in een andere zaak door de RvS afgekeurd. Dit heeft gevolgen voor alle plannen in Nederland waarbij deze methodiek is gebruikt.
- De RvS oordeelt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op het woon- en leefklimaat en het gebruik van het parkeerterrein als transferium.
- De RvS oordeelt dat de regionale afstemming met Heiloo en Uitgeest schriftelijk had moeten plaatsvinden.

Van alle overige beroepsgronden over onder andere licht- en geluidsoverlast, compensatie van natuur en bollengrond en verkeer en parkeren heeft de Raad van State aangegeven dat deze niet slagen.