BERGEN - Het college heeft besloten om de uitvoeringsagenda parkeerbeleid ter vaststelling aan de raad aan te bieden op 2 juni. In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe en wanneer het parkeerbeleid stap voor stap uitgevoerd wordt en wat verbeterd kan worden.


Wethouder Erik Bekkering: “Met deze uitvoeringsagenda kunnen we stap voor stap van start gaan met de uitvoering van het parkeerbeleid. Met de digitalisering van parkeervergunningen wordt bijvoorbeeld de regeling voor bezoekers-parkeren als lastig en minder gebruiksvriendelijk ervaren door de inwoners. Wij willen met de aanpassing hiervan in de vorm van parkeren met een jaarlijks parkeertegoed meer ruimte bieden aan de inwoners en hun bezoek. Vanaf 1 januari volgend jaar kunnen dan maximaal drie kentekens tegelijk aangemeld worden voor de hele dag als dat nodig is. Dat betekent dat inwoners de bezoekers-parkeeruren dus flexibel in kunnen zetten. We blijven met onze inwoners in gesprek om waar nodig tot aanpassingen in het beleid te komen.”

Onderdelen uit de uitvoeringsagenda

De uitvoeringsagenda bevat de actiepunten die komen uit de in november 2021 vastgestelde Nota Parkeerbeleid 2021 gemeente Bergen en ook de aangenomen moties en amendementen van de raad zijn erin verwerkt:

  • Invoer betaald parkeren in weekenden winterperiode
  • Afschaffen van parkeervergunningen voor strandhuisjes in Egmond aan Zee
  • Aanpassing bezoekersregeling digitaal parkeren
  • Parkeerplaatsen langs Duinweg niet aanleggen
  • Reguleren parkeren van tractoren
  • Aandacht voor bermparkeren, zone-indeling en parkeervergunningensysteem
  • Transferium
  • Fietsgebruik en fietsparkeren
  • Mobiliteitsvisie opleveren binnen twee jaar

Als de uitvoeringsagenda is vastgesteld door de raad, kan de gemeente niet alles in één keer oppakken. Daarom worden de onderwerpen stuk voor stuk uitgevoerd. Verwachting is dat de meeste maatregelen voor 2024 zijn genomen en de projecten zijn uitgevoerd.