BERGEN/HEILOO - Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo. Nu is het zaak om ‘maken en repareren’ een belangrijk onderdeel te laten zijn in het onderwijs. Zo kunnen de circulaire banen in de toekomst met het juiste personeel worden ingevuld. Op 13 oktober maakten de gemeenten Heiloo en Bergen alvast een start. Zij kwamen met de deelnemende basisscholen samen bij de Milieustraat aan de Rosendaal in Heiloo om het lesprogramma op te gaan zetten.

”De circulaire economie kan niet draaien als het onderwijs leerlingen daar niet op voorbereidt”, legt de Bergense wethouder Erik Bekkering namens de samenwerkende gemeenten uit bij de opening. “Dus als we in 2030 voor 50 procent circulair willen zijn - zoals Nederland wil - dan moeten we nú heel snel aan de slag om het onderwijs daar op in te richten.”

“De ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum bestaat uit twee delen. Het eerste is de milieustraat van de toekomst. Daar krijgt het inzamelen van spullen voor hoogwaardig hergebruik, reparatie en upcycling een belangrijke plaats. Als tweede onderdeel is het noodzakelijk om initiatieven te stimuleren die ingezamelde spullen voor al deze doelen gaan afnemen. Nieuwe markten voor tweedehands goederen zoeken dus.”

Onderwijs inrichten voor makers

“Samen met basisscholen willen we een verbinding maken tussen deze twee delen door te werken aan een aantal lesmodules voor circulair maakonderwijs. Het is goed om kinderen te leren waarom je zuinig moet zijn met spullen en de grondstoffen en niet moet weggooien. Als je ze kunt leren hoe je kunt repareren en hergebruiken creëer je de noodzakelijke makers voor de toekomst.”

Wethouder Peter van Diepen (Heiloo) vult aan: “De invloed van spullen op het milieu is in Nederland groter dan bijvoorbeeld vlees eten, je huis verwarmen of reizen. Bij spullen beginnen is dan ook een logische keuze als je iets wilt doen voor het milieu.”

Vaste plek in onderwijs

De wethouders willen dit maakonderwijs een vaste plek in het onderwijs geven voor leerlingen uit groep 5 en 6 van de basisscholen in de gemeente Bergen en Heiloo. Ook Bergens wethouder Onderwijs, Antoine Tromp, is enthousiast: “Het moet een wekelijks vak worden. Daarmee zijn onze scholen de eerste in Nederland die dit circulair maakonderwijs in het lesprogramma gaan opnemen. De leerlingen gaan starten met hout, textiel, metaal en elektrische apparaten. Voor iedere stroom gaan ze eerst kijken naar het afvalprobleem.”

Wethouder Bekkering vervolgt: “Daarna gaan ze kijken wat je kunt doen om deze producten en materialen een nieuw leven te geven. Tenslotte gaan ze samen nadenken hoe de ideale wereld uit zou zien, zonder afval. In 2022 start een aantal scholen met de lesmodules voor wol en textiel.”

Peter van Diepen: “Maken is bijna helemaal uit het onderwijs verdwenen. Kinderen leren op school bijna uitsluitend met hun hoofd. Dat is zonde. Zeker nu we juist de makers kunnen gebruiken.”