BERGEN - Naar aanleiding van de wateroverlast in juni in had de gemeente een oproep gedaan om zoveel mogelijk beelden met locatie toe te sturen. Die oproep heeft heel veel reacties opgeleverd. Ruim 400 meldingen kwamen bij de gemeente binnen. Daarnaast zijn meldingen van de brandweer en woningcorporaties opgehaald. De verwerking van alle locaties en bijbehorende filmpjes en foto’s neemt nog enkele weken in beslag. Met die resultaten wordt vervolgens beleid gemaakt om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Onderdeel daarvan is advies aan inwoners hoe zij hun eigen huis en tuin beter kunt beschermen tegen wateroverlast.

Wethouder Erik Bekkering legt uit: “Het is goed om te zien hoeveel inwoners de moeite hebben genomen om ons van informatie te voorzien over de wateroverlast. Elke locatie is anders en vraagt soms om een andere aanpak. Het blijft natuurlijk zo dat je op hevige regenval niet altijd kunt inspelen. Daarvan moeten we ons bewust blijven. Maar binnen onze gemeente ons hierop zo goed mogelijk inrichten en voorbereiden, is iets dat we zelf kunnen doen.”
“De vele foto’s en filmpjes, die momenteel worden verwerkt, leren ons veel. Het geeft ons vooral een inzicht in wat er kan gebeuren, waar situaties zijn die om een oplossing vragen, maar ook bewustwording dat niet alles is op te lossen bij een dergelijke hevige bui. Deze gebeurtenis is zeldzaam, maar door klimaatverandering wordt de kans op deze harde regenbuien wel groter.”

Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft een projectenplanning waarin bepaald is wanneer het tijd is om een weg en een riool te vervangen. Bij deze grote projecten wordt ook de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar dit vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050. De klimaatbestendige maatregelen die al genomen zijn, worden aan de hand van alle gegevens die de gemeente Bergen van inwoners heeft ontvangen, getoetst op de werking ervan. Daarnaast bereiden we ons verder voor op hoe we om moeten gaan met calamiteiten zoals deze wateroverlast. Dat gebeurt samen met de buurgemeentes, met de Veiligheidsregio (brandweer) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Wat kunnen bewoners en bedrijven doen?
Bewoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van water op het eigen terrein (perceel). Dat kan door hergebruik (regenton), waterberging (op het dak of ondergronds), infiltratie in grind, zand of groen, of waterafvoer naar de sloot of naar de straat. Om wateroverlast te voorkomen is het het beste als het regenwater niet direct naar de straat wordt afgevoerd. Het water vertragen door het aanbrengen van groen op eigen grond is heel belangrijk voor de geleidelijke afvoer van het hemelwater. Bijvoorbeeld door het inrichten van een regenwatertuin. Meer informatie over hoe u uw tuin meer waterbestendig in kunt richten, voor zowel harde buien als voor langdurige droogte, staat op https://www.rainproof.nl/.

Inzenders van foto’s en videomateriaal over de wateroverlast in juni ontvangen binnen enkele weken persoonlijk bericht over het vervolg.