BERGEN - Het kruispunt op de Laanweg en de Sportlaan in Schoorl is toe aan vernieuwing. Na grondig onderzoek kiest het college van Bergen voor het ontwerp dat eind november 2019 al is gepresenteerd. Wethouder Erik Bekkering: “Dit is de meest veilige variant voor zowel fietsers als automobilisten. Uitgebreid onderzoek heeft dat ook aangetoond. En naast veiliger maakt de aanpassing van dit kruispunt ook het hele centrumgebied van Schoorl prettiger voor fietsers en wandelaars.”

Aanpassing kruising
Om doorgaand autoverkeer vanaf de N9 zo min mogelijk door het centrum van Schoorl te laten rijden verandert de kruising Laanweg-Sportlaan. Nu rijdt het doorgaande verkeer van de Laanweg het centrum van Schoorl in. Straks wordt het autoverkeer geleid naar het parkeerterrein langs de Sportlaan (Paardenmarkt) en het toekomstig aan te leggen parkeerterrein achter de voormalige Rabobanklocatie (plangebied Buitenduin). De Laanweg wordt na de kruising richting het centrum een 30-kilometerzone. Ook het deel van de Duinweg tot de Klimweg wordt 30-kilometerzone. Zo is het prettiger verblijven en veiliger voor wandelaars en fietsers in het centrum van Schoorl.

Veiligheid voorop
In het centrum worden meer fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd en er komt meer verlichting op de kruising Laanweg-Sportlaan en in het centrum. In het Fietsbeleidsplan van de gemeente staat dat bij gebiedsontsluitingswegen (50 km wegen) fietsers geen voorrang krijgen bij het oversteken. Juist vanwege de verkeersveiligheid. Eerder werd in een aangenomen amendement van de gemeenteraad gevraagd om te onderzoeken of fietsers toch voorrang konden krijgen. Goudappel Coffeng onderzocht dit scenario voor de gemeente en concludeerde dat met afbuigend (auto)verkeer van de Sportlaan naar de Laanweg richting de N9, en omgekeerd, fietsers niet veilig in de voorrang kunnen oversteken. Het zicht op de oversteek is voor autoverkeer direct na de bocht onvoldoende. Het is dus veiliger om fietsers geen voorrang op deze kruising te geven.

Wethouder Bekkering: “Het ontwerp waar het college uiteindelijk mee heeft ingestemd, is het resultaat van een belangenafweging van allerlei verschillende partijen en wensen. De keuze om de kruising op de Laanweg en de Sportlaan op deze manier in te richten is volledig gebaseerd op het voornaamste belang, namelijk de meest veilige oplossing.”

Nieuwe inrichting onderdeel van centrumplan Schoorl
Deze aanpassingen zijn onderdeel van het nieuwe centrumplan Schoorl. Inwoners en ondernemers dachten mee met en werkten mee aan de totale inrichting van het dorpshart. Samen met een groep deskundigen zijn er afwegingen gemaakt op het gebied van groen, sfeer, historisch karakter, maar vooral het gebruik door de diverse verkeersdeelnemers en ondernemers.

Vervolg
Of de schop nog dit jaar in de grond kan, hangt af van verschillende onderzoeken, vergunningen of andere procedures. Meer informatie en het ontwerp staat op de website van de gemeente Bergen.

Dit voorstel wordt op 14 januari besproken door de Algemene Raadscommissie en op 28 januari door de gemeenteraad.