BERGEN - De Oude Bergerweg tussen de Bergerweg en Oosterweg krijgt een nieuw rioolsysteem. Het huidige riool is verouderd en aan vervanging toe. Samen met buurtbewoners is gelijk gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte. De weg wordt veiliger en er komen meer bomen. Zo wordt de kruising met de Bergerweg aangepast met een vluchtheuvel en wordt de weg ingericht als 30 kilometerzone. Het definitief ontwerp stelde het college op 3 maart vast.

Nieuwe inrichting en meer bomen
De Oude Bergerweg is een mooie karakteristieke weg met veel fietsverkeer. De oude klinkers in de weg worden hergebruikt, waardoor de sfeer behouden blijft. Er komen verhoogde plateaus om de snelheid van autoverkeer te verminderen. Daarnaast worden parkeerplaatsen gemaakt waar nu in de berm wordt geparkeerd. Langs de weg worden acht bomen geplant zodat deze een groenere uitstraling krijgt. Het nieuwe ontwerp is samen met de bewoners tot stand gekomen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Door de weg in te richten als een 30 kilometerzone gaat de snelheid van het autoverkeer in het gebied omlaag. Verhoogde plateaus bij de kruisingen en het optisch smaller maken van de weg zorgen voor een grotere verkeerveiligheid.

Duurzaam
Bij de uitwerking van het ontwerp is zoveel mogelijk gekozen voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en die klimaatbestendig zijn. Door het toepassen van viltjes tussen de klinkers is de bestrating water passerend en kan het regenwater infiltreren in de bodem. Zo is het risico op wateroverlast als gevolg van hevige neerslag verminderd. .

Als fundering van de weg wordt menggranulaat toegepast. Dit is gebroken beton en metselwerk dat vrijkomt uit de sloop van woningen en gebouwen. Deze stevige ondergrond vermindert de spoorvorming en daarmee het onderhoud dat nodig is. Verder komen er LED-lampen die zorgen voor een besparing in het elektriciteitsverbruik.

Wethouder Erik Bekkering: ‘Ik ben trots op de manier waarop dit ontwerp tot stand gekomen is. Buurtbewoners hebben mee kunnen denken en dit heeft een gezamenlijk ontwerp opgeleverd. Het definitieve ontwerp geeft een verbetering van de verkeersveiligheid en het is ook nog eens een duurzaam project.’

Planning

De werkzaamheden starten in juli en duren tot en met maart 2021. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Vooruitlopend heeft Liander de gasleidingen en elektrakabels vernieuwd (oktober tot en met december 2019).