BERGEN - Sinds 2015 wordt al gesproken over de aanleg van een nieuwe mountainbikeroute in de Schoorlse duinen. De nieuwe route is onderdeel van de herstelmaatregelen aan de natuur die nog steeds nodig zijn na de duinbranden in het verleden. Het college van Bergen heeft de vergunning, waar veel mountainbikers al lang op wachten, deze week verleend.

Wethouder Klaas Valkering: “Met de wijkvereniging, Staatsbosbeheer en de mountainbikevereniging hebben we uitvoerig gesproken over de veiligheid van wandelaars, fietsers en andere gebruikers in de duinen. Want hoewel het college de vergunning formeel niet mag weigeren vanwege eventuele onveilige situaties staat voor ons ook in het bos veiligheid voorop. Daarom ben ik blij dat we daar met elkaar goede afspraken over hebben kunnen maken.”

Nieuw parcours
Er wordt in totaal circa zestien kilometer nieuwe MTB-route gerealiseerd. Meer dan acht kilometer gaat over bestaande (bos)-paden en wordt ook gebruikt door andere fietsers. Hiervoor hoeven geen werkzaamheden te worden uitgevoerd. De resterende acht kilometer wordt nieuw aangelegd door handmatig wegharken van de humuslaag over een breedte van maximaal tachtig centimeter. Doordat een gedeelte van de bestaande route (meer dan 6,5 kilometer) wordt opgeheven, is de daadwerkelijke toename slechts 1,5 kilometer MTB-route.

Procedures
Omdat het duingebied een beschermd natuurgebied is, moest de provincie een speciale vergunning verlenen. Tegen die vergunning is een juridische procedure gevoerd en op 18 maart 2020 heeft de Raad van State de bezwaren ongegrond verklaard. Naast die juridische procedure is eerder eveneens, zonder succes, bezwaar gemaakt tegen de huidige route. Tegen de vergunning die deze week is verleend, kunnen indieners van eerdere zienswijzen beroep aantekenen. Dat is dan de laatste procedure die over deze route kan worden gevoerd.