BERGEN - Sinds 3 november zijn er in de gemeente Bergen bijna 2800 digitale parkeervergunningen succesvol aangevraagd en verleend bij de Coöperatie ParkeerService. De gemeente verwacht in totaal bijna 6000 parkeervergunningen uit te geven voor het kalenderjaar 2022. Vanaf 1 januari 2022 stapt de gemeente Bergen definitief over naar digitale parkeervergunningen. Het papieren vignet maakt dan plaats voor een digitale vergunning op kenteken.

Vanaf begin november kunnen alle vergunninghouders via www.parkeerservice.nl/bergen een digitale vergunning aanvragen, het kenteken van een nieuwe auto aanpassen of andere informatie opzoeken. Wethouder Erik Bekkering is tevreden met deze eerste aantallen: “Geweldig om te zien dat al bijna de helft van de vergunningen voor 1 januari succesvol zijn aangevraagd. We houden er rekening mee dat een groot deel van de gebruikers pas vanaf 1 maart een parkeervergunning nodig heeft, bij het einde van de winterstop. Dus dit is een heel mooi resultaat voor nu.”

Maatwerk waar nodig

Het Sociaal Team van de gemeente helpt inwoners die hulp nodig hebben bij het digitaal aanvragen van een parkeervergunning en brengt ook advies uit als er nog wel een papieren bezoekersparkeerkaart moet worden uitgegeven. Tot nu toe is het team met een tiental inwoners in gesprek om te kijken naar een maatwerkoplossing.

Parkeerzones
Het oude papieren vignet is geldig tot en met 31 december. Vanaf 1 januari is een digitale vergunning nodig voor de parkeerzones Bergen en Schoorl. 1 maart begint ook weer betaald parkeren voor de overige parkeerzones en is er in de hele gemeente een digitale parkeervergunning nodig.

Meer informatie
Informatie over het aanvragen en het gebruik van de digitale vergunningen staat op de website www.parkeerservice.nl/bergen. ParkeerService helpt inwoners verder bij vragen of als het niet lukt om een vergunning digitaal aan te vragen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (033) 247 3000 of via e-mail info.bergen@parkeerservice.nl.