EGMOND AAN ZEE - De verkeerslichten bij de Dr Wiardi Beckmanlaan ter hoogte van nummer 75 in Egmond aan Zee zijn niet meer betrouwbaar. Dat is gebleken bij een inspectie. Zij vormen daardoor een risico voor de verkeersveiligheid. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, is besloten de verkeerslichten definitief buiten bedrijf te stellen en af te dekken.

Gemeente Bergen heeft gemerkt dat steeds vaker storingen optreden met deze verkeerslichten. Dat komt vanwege de verouderde staat van de installatie. De gemeente onderzoekt of alternatieve maatregelen nodig zijn om oversteken veiliger te maken.

De hulpdiensten, de nabijgelegen basisschool en het kindcentrum zijn geïnformeerd.