BERGEN - Om de parkeeroverlast rond Duinvermaak en Il Primo in Bergen op te lossen komen er 62 parkeerplaatsen langs de Duinweg, tussen de Landweg en de Breelaan. Daarnaast wordt er op dit gedeelte van de Duinweg een snelheidsgrens van 30 kilometer per uur ingesteld. Dit heeft het college van Bergen dinsdag besloten.

Parkeerdruk op parkeerterrein
De parkeerdruk rond Duinvermaak en Il Primo is groot. Vooral in de weekenden en in vakantietijd is het parkeerterrein tegenover Duinvermaak snel vol waardoor parkeerders andere plekken moeten zoeken. Dit zorgt weer voor parkeeroverlast verderop in het dorp. Dus is er een plan gemaakt om op een andere plek, langs de Duinweg, te zorgen voor meer parkeerplaatsen.

Laatste jaren toename parkeerdruk
De parkeerdruk was al langere tijd groot. En omdat door de afgelopen coronaperiode veel mensen het prachtige bos- en duinengebied van Bergen ontdekten, werd de overlast groter. De gemeente Bergen verwacht dat dit blijvend is en dat de (parkeer)drukte niet minder wordt. Ook tijdens de inspraakrondes voor het maken van het nieuwe parkeerbeleidsplan gaven inwoners aan steeds meer parkeerdruk te ervaren.

30 kilometer per uur
Het blijft niet bij het maken van parkeerplekken. De gemeente gaat ook een maximale snelheid van 30 kilometer per uur invoeren op dit deel. Nu is deze snelheid 50 kilometer per uur. Een lagere maximale snelheid is beter voor de verkeersveiligheid en het is dan makkelijker om in en uit te parkeren.

Erik Bekkering, wethouder Verkeer en vervoer, is zeer tevreden met het genomen besluit: “Niet alleen de parkeeroverlast in dit gebied is de laatste jaren groter geworden, ook de verkeersonveiligheid werd groter. Daarom is het goed dat er door de extra parkeerplekken én het aanpassen van de snelheid aan de overlast en de verkeersveiligheid wordt gewerkt.”

En verder?
Het inrichtingsplan voor de parkeerplaatsen wordt verder uitgewerkt tot een definitief plan. Voor de nieuwe maximale snelheid is een verkeersbesluit in de maak. Andere benodigde vergunningen worden de komende periode aangevraagd. De planning is dat de werkzaamheden in de eerste helft van 2022 beginnen.