BERGEN - Al geruime tijd wordt in de gemeente Bergen gesproken over een nieuw plan voor het Parkhotel in het centrum. Het college vraagt de raad op donderdag 4 juli een besluit te nemen waarmee vlot een proces voor een nieuw bouwplan kan worden doorlopen. “We korten de procedure met tot wel 2 jaar in”, aldus wethouder Klaas Valkering.

De initiatiefnemer wil graag een duurzaam hotel bouwen op de locatie van het huidige Parkhotel en het ernaast gelegen perceel, met daaronder een parkeergarage. Uitgangspunt is dat het plan breed gedragen wordt.

Wethouder Klaas Valkering: "Het huidige Parkhotel staat leeg en het college is van mening dat dit het centrum van Bergen rommelig maakt. De wens van ons college is dan ook om deze locatie spoedig een nieuwe impuls te geven. Om een zo snel mogelijke procedure te bereiken, willen we voor dit dossier graag de zogenaamde coördinatieregeling toepassen."

Vraag om snelle procedure
Dit plan past niet geheel in een eerder vastgesteld bestemmingsplan. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan nodig. De coördinatieregeling betekent dat de procedures van het bestemmingsplan en die van de omgevingsvergunning(en) gelijk lopen. Zo kan het proces worden versneld. “Dit biedt ook voordelen voor omwonenden. Zij hoeven maar één keer bezwaar te maken, en door tegelijkertijd de vergunning ter inzage te leggen, is meteen duidelijk wat er wordt gerealiseerd.”

Raadsvoorstel
Om op deze manier te mogen werken, is een raadsbesluit nodig. De raad neemt nu een besluit over de procedure, niet over inhoud. Dit verplicht tot niets; de raad vormt later dit jaar, bij behandeling van het bestemmingplan, zijn mening over de inhoud van het plan.