BERGEN - Het college van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 14 april 2020 besloten zich te verzetten tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer. Dit besluit van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakt het mogelijk dat TAQA 1,2 miljard kubieke meter meer gas mag opslaan in het gasveld onder het dorp Bergen.


Het college heeft hiertoe besloten omdat zij zorgen heeft over de mogelijke aardbevingen door meer gasopslag en de maatschappelijke onrust die met de drukverhoging wordt veroorzaakt. Ook heeft het college twijfels over nut en noodzaak van meer gasopslag, nu er wereldwijd wordt gestuurd op meer gebruik van duurzame energie. Daarnaast vindt het college het niet handig en verstandig om gas zo vaak te verplaatsten. Nu ontstaan er volgens het college drie momenten waarop aardbevingen kunnen ontstaan: eerst wanneer het gas in Groningen wordt gewonnen en daarna zowel bij het in- als uitpompen voor het Bergense opslagveld.

Veiligheid en zorg
“Het kan niet zo zijn dat gas uit Groningen straks Bergen doet beven.”, aldus verantwoordelijk wethouder Klaas Valkering. “Veiligheid en zorg van en voor onze bewoners en ondernemers staat voorop. Wij geven daarom met onze bezwaren een krachtig signaal af richting Den Haag, maar zullen niet nalaten om daar ook vervolg aan te geven.”

Mogelijkheid beroep
Tot 14 april 2020 konden zienswijzen (opvattingen) worden ingediend tegen het ontwerp-instemmingsbesluit opslagplan Bergermeer en het ontwerp Omgevingsvergunning Bergermeer. Dit is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd in de Staatscourant.