BERGEN - De wateroverlast in de gemeente Bergen in juni 2021 had veel impact. Naar aanleiding van alle verzamelde gegevens pakte de gemeente in de eerste helft van 2022 15 locaties aan met passende maatregelen. “Op hevige regenval is niet altijd in te spelen, daarvan moeten we ons bewust zijn. Maar we kunnen ons hier wel beter op inrichten”, aldus Klimaatwethouder Erik Bekkering.

Het college van de gemeente Bergen bracht naar aanleiding van de wateroverlast in 2021 verschillende bezoeken aan plaatsen waar zich problemen voordeden. “Naar aanleiding van de bezoeken door het college en onze medewerkers brachten we eerst 15 locaties in kaart waar we snel een oplossing wilden realiseren.”

Criteria
Dit deed de gemeente aan de hand van verschillende criteria:
- Het betreft particuliere schade.
- De maatregelen leiden direct tot een redelijke risico verminderende oplossing.
- Er bestaat een grote kans op herhaling van wateroverlast en schade bij extreme neerslag.
- Het betreft investeringen in de openbare ruimte en niet op particulier terrein.

Klimaatstresstest
Sinds 2018 werken de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) samen met de gemeenten Dijk en Waard en Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan de opgave om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Regionaal zijn de potentiële kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming globaal in beeld gebracht via modelmatige berekeningen, de zogenoemde klimaatstresstest (https://hhnk.klimaatatlas.net/). Deze resultaten zijn vergeleken met de beelden en meldingen die de gemeente van bewoners ontving, over wateroverlast in het weekend van 18, 19 en 20 juni 2021.

Langere termijn
Naast deze korte termijnmaatregelen bekeek de gemeente ook welke overige locaties in aanmerking komen voor maatregelen binnen 5 jaar. In sommige gevallen gaat dit ook om maatregelen aan het watersysteem, wat verder wordt afgestemd met het Hoogheemraadschap.
Ook heeft de gemeente een projectenplanning waarin bepaald is wanneer het tijd is om weg en riool te vervangen. Bij deze grote projecten wordt de omgeving direct klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Dat is de meest betaalbare manier, maar dit vergt dus een periode van vele jaren, en is gericht op het klimaat van 2050.

Eerste stap
“Dat deze 15 knelpunten nu zijn aangepakt is een eerste stap. Daarmee hopen we die problemen te hebben opgelost,” licht wethouder Bekkering toe. “Bij hevige regenval heb je die garantie echter niet. Samen met andere gemeenten en het hoogheemraadschap kijken we hoe we onze omgeving zo goed mogelijk kunnen inrichten.”

Wat kunnen bewoners en bedrijven doen?
Bewoners en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verwerking van water op het eigen terrein (perceel). De gemeente neemt overtollig hemelwater (onder voorwaarden) in ontvangst. Verwerking op eigen terrein kan door hergebruik (regenton), waterberging (dak of ondergronds) of waterafvoer naar de sloot of straat. Om wateroverlast te voorkomen is het het beste als niet al het regenwater direct naar de straat afgevoerd wordt. Het water vertragen door het inrichten van groen op eigen grond (waar mogelijk) is heel belangrijk voor de geleidelijke afvoer van het hemelwater. “Daarom is het belangrijk dat bewoners hun tuinen niet volledig betegelen. Zorg voor voldoende groen, onverhard materiaal en waterberging in de tuin. Daarnaast is het belangrijk dat de tuin een helling heeft die van het huis afloopt.”