BERGEN - De monumentale buitenplaats ’t Oude Hof aan de Eeuwigelaan wordt weer in ere hersteld. Het college van Bergen heeft besloten om beschermende beschoeiingen te plaatsen, omdat de vijvers en hun waterkanten aan het vervallen zijn. Tevens wordt een gedeelte van de historische laanstructuur hersteld. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven. “De werkzaamheden beginnen in het najaar en gaan stapsgewijs”, zegt wethouder Erik Bekkering (Beheer Openbare Ruimte).

Waterkanten worden verstevigd
’t Oude Hof is aangelegd in de stijl van het Hollands Classicisme. Het ontwerp stamt al uit 1652. Het park is een Rijksmonument en daarom beschermd. De oevers van de vijvers zijn aan het vervallen. Sommige bomen aan de waterkant staan scheef of zijn al omgevallen, waardoor de historische laanstructuur langzaam maar zeker verdwijnt. Het college wil de vijvers en de waterkanten graag herstellen en verstevigen. Dit houdt in dat er beschoeiing wordt aangebracht. Een beschoeiing is een constructie die de oever of waterkant beschermt tegen afkalven en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen.

“’t Oude Hof is een rijksmonument, omdat het voor Nederland een unieke aanleg in de stijl van het Hollands Classicisme heeft. Het is uniek dat deze opzet nog zo compleet en herkenbaar aanwezig is! Maar langzamerhand is die herkenbaarheid aan het verdwijnen. Met de nieuwe oeverbeschoeiing en de restauratie van twee bomenlanen wordt een stukje van de monumentale kwaliteit hersteld”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld (Erfgoed en Cultuurhistorie).

Oude laanstructuur wordt hersteld
Na het aanbrengen van de beschoeiing wordt een gedeelte van de laanstructuur hersteld. Dit gebeurt stapsgewijs, om grote verstoring van het beeld te voorkomen. Er worden in deze fase 23 bomen gekapt en 45 nieuwe bomen geplant om de historische laanstructuur te herstellen. Deze komen op de locatie zoals in het originele ontwerp staat aangegeven. De jonge bomen hebben door de nieuwe beschoeiing meer steun en kunnen daardoor langer leven.

Rekening houden met historie en natuur
Inmiddels is de omgevingsvergunning voor dit project afgegeven. Voor de planning en uitvoering van het werk heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren en advies gevraagd. Diverse lokale partijen en belanghebbenden zijn hierbij betrokken. Er wordt rekening gehouden met de historie en de natuur die deze plek zo bijzonder maakt.

Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Komend najaar start fase één, het aanbrengen van de beschoeiing rond de drie eilanden bij het hoofdhuis. Fase twee, het vervangen van de bomen, wordt gepland na de afronding van fase één.