BERGEN - Inwoners van Bergen zijn erg tevreden over hun woonomgeving en veelal ook over de voorzieningen. Ze vinden dat het goed wonen in Bergen is, dat waarderen ze met een rapportcijfer 8,4. Daarnaast scoort de dienstverlening van de gemeente een voldoende. Dit blijkt uit de Burger- en Ondernemerspeiling die de gemeente hield. “We zijn blij om te zien dat het vertrouwen stijgt”, zegt wethouder Erik Bekkering (Dienstverlening).

682 van de uitgenodigde 2000 willekeurig gekozen inwoners deden mee aan deze peiling (34%). De respons van de ondernemers was een stuk minder: 7% van de genodigden vond de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Rapport met voldoendes
De rapportcijfers over de gemeente laten veelal voldoendes zien. De cijfers variëren van 6,1 tot 6,6 als het gaat om het betrekken van inwoners bij het beleid, dienstverlening, digitale faciliteiten en communicatie. Over het algemeen vrijwel hetzelfde als of iets lager dan twee en vijf jaar geleden toen deze peiling ook werd gehouden. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onze dienstverlening. Bij andere klanttevredenheidsonderzoeken konden we juist zien dat de waardering hoog was. In elk geval gaan we hier serieus mee aan de slag. Dit soort peilingen houden we om er ons voordeel mee te kunnen doen.”

Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd is licht gestegen. In 2019 had 11% veel of heel veel vertrouwen, nu is dat 15%.

Inwoners betrekken
Minder inwoners dan twee jaar geleden vinden dat de gemeente luistert naar haar inwoners, ze betrekt bij de plannen of voldoende ruimte geeft om initiatieven te realiseren. Bergen scoort hier ook lager dan de landelijke cijfers. Wethouder Bekkering: “Die landelijke cijfers zijn vaak ook van wat oudere peilingen. Ik kan me voorstellen dat corona een rol heeft gespeeld bij onze cijfers. Maar daar wil ik me niet achter verschuilen. We hebben ons hard ingespannen om de inwoners te betrekken. Denk aan diverse vormen van online bijeenkomsten, of het digitale participatieplatform ‘Ik denk mee over Bergen’. Maar we hebben dus nog veel werk te doen en dat gáán we ook doen.”

Het college wil inwoners zoveel mogelijk betrekken. Voorbeelden zijn de ‘Week van Egmond’ die komende week plaatsvindt, het uitgebreide participatietraject om te komen tot een grondstoffenbeleidsplan en het betrekken van het culturele veld bij het opstellen van de nieuwe Cultuurnota. En de Participatienota die de gemeenteraad onlangs vaststelde. Meer dan 100 betrokken inwoners, ambtenaren, raadsleden en experts waren het afgelopen jaar betrokken bij de ontwikkeling van het participatiebeleid.

Ondernemers
Ondernemers zijn tevreden over de bedrijfsomgeving en de bereikbaarheid. De parkeermogelijkheden scoren een 5.8, dat is minder dan de landelijke score (7.0).
De algehele dienstverlening scoort een 6.1 en de digitale faciliteiten worden met een 5.8 gemiddeld gewaardeerd door de ondernemers van Bergen. De wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt wordt laag gewaardeerd.
Wethouder Bekkering: “Er is de laatste tijd veel en intensief contact geweest met diverse ondernemers en ondernemersverenigingen. Zo is in Egmond aan Zee een BIZ opgericht en werken we met lokale taskforces samen in de dorpen. Ik vertrouw erop dat zo een betere samenwerking ontstaat tussen ondernemers en gemeente en meer begrip onderling.”

Reactie ondernemersverenigingen op deze ondernemerspeiling:

Sandy Dekker, voorzitter van de ondernemersvereniging in Egmond aan Zee:
“De timing en de methode van de peiling zijn niet gelukkig en daarom is het resultaat voor ons niet zo veelzeggend. Wij zijn over bepaalde dossiers ook niet helemaal tevreden, we hebben nog best een weg te gaan, maar we zijn al best een eind gekomen en geloven in de samenwerking met de gemeente. Het gaat om het gesprek.”


Tom Pedroli, voorzitter Vereniging Ondernemend Bergen (VOB ):
“Door ondernemers wordt het samenspel tussen ondernemersvertegenwoordigers en de overheid niet altijd gezien en begrepen. Dat samenspel met de gemeente was er in de kern Bergen de afgelopen jaren zeker en stemde, ondanks dat niet iedere ondernemer afzonderlijk dit zo zal hebben ervaren, tot volle tevredenheid."


Pelle Nijdam, voorzitter ondernemersvereniging Schoorl:

“Ik ervaar dat de gemeente zijn nek enorm uitsteekt in de samenwerking met de ondernemers. Ondernemers met vragen waar de gemeente niet in tegemoet kan komen zijn wellicht geneigd om minder positief te oordelen. De gemeente is er om het grotere geheel te overzien.”