BERGEN - Eind dit jaar krijgen inwoners van de gemeente Bergen een eigen rolcontainer voor Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD). Half januari 2022 start de inzameling. Het is het begin om te komen tot minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Deze en andere veranderingen staan in het grondstoffenbeleidsplan. Dit plan werd op 20 mei 2021 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Inwoners ontvangen na de zomervakantie een brief met meer informatie.

Wethouder Erik Bekkering: “Het college is blij dat we al dit jaar kunnen starten met de voorbereidingen zodat iedereen vanaf 2022 aan huis gemakkelijk plastic afval kan scheiden. Veel inwoners willen ook graag hun plastic apart inzamelen maar moeten er nu vaak nog een stuk voor omfietsen. Hoe eerder we beginnen hoe beter. Inwoners nemen we stap voor stap mee. Na de zomervakantie ontvangen alle huishoudens een brief met meer informatie over de omschakeling.”

Thuis afval scheiden wordt makkelijker
Gemeente Bergen gaat naar een ander systeem van afval inzamelen; thuis afval scheiden wordt straks een stuk makkelijker. Naast een extra container voor plastic, metaal en drinkpakken krijgen inwoners in de hoogbouw waar mogelijk zogenaamde GFT (Groente, Fruit en Tuin)-cocons bij hun complex. De milieuparkjes worden uitgebreid en op sommige locaties komen er containers voor luiers en voor kleine elektrische apparaten. Ook komen er meer papier- en textielcontainers.

Vanaf 1 januari 2024 betalen inwoners ook een variabel tarief voor restafval. Het vaste tarief gaat dan omlaag en per aanbieding van restafval betaalt men een variabel tarief.

Maatwerk voor Egmond aan Zee
In Egmond aan Zee zijn de tuinen vaak klein. Daarom kunnen inwoners van deze kern hun restafvalbak inleveren en komt hiervoor een plasticbak in de plaats. Zo houden zij twee containers bij huis in plaats van drie. Restafval kunnen zij kwijt in een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk dichtbij huis.

Kan ik nu al iets doen?
Alle inwoners ontvangen na de zomervakantie een eerste mailing van de gemeente en HVC met daarin alle informatie over de extra container. Daarna start de HVC met het uitdelen van de rolcontainers. Naar verwachting kunnen de nieuwe rolcontainers vanaf half januari 2022 aan de straat worden gezet. Inwoners kunnen nu alvast uitproberen wat werkt, bijvoorbeeld een afvalbakje voor het GFT in de keuken. Of een nieuwe afvalbak die uit meerdere compartimenten bestaat. Er zijn veel manieren om gemakkelijk afval te scheiden.

Unaniem besluit gemeenteraad
Onlangs stemde de gemeenteraad unaniem in met het nieuwe grondstoffenbeleidsplan. Daarin staat hoe de gemeente samen met inwoners de hoeveelheid restafval kan terugbrengen tot 30 kilo per inwoner. Nu is dat nog 230 kilo per inwoner. Minder restafval is beter voor het milieu en zorgt ervoor dat de kosten voor afval niet onnodig hoog worden. Want juist het verbranden van al dat restafval kost steeds meer. Dus hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder hoog de kosten oplopen.

Meer informatie
Op www.bergen-nh.nl/afval staat meer informatie over het grondstoffenbeleidsplan en de veranderingen in het afval inzamelen die de gemeente gaat doorvoeren.