BERGEN - Begin februari start de sloop van het voormalige wijkcentrum op het Tuin- en Oostdorpterrein in Bergen. Op het terrein komen 20 sociale huurwoningen van Kennemer Wonen en een nieuw wijkcentrum. Het gaat om het gebied tussen de Kogendijk, Jaap Weijandweg en de Achterweg. Met de sloop van het verouderde wijkcentrum start de realisatie van de nieuwbouwplannen.

“Het is tijd voor resultaat”, zegt wethouder Klaas Valkering. “Met alle voorbereidingen die tot nu toe zijn getroffen hebben we gezorgd voor rust voor de gebruikers van het T&O-gebouw die bang waren dat het buurthuis zou verdwijnen en resultaat voor die mensen uit Bergen die al zolang op een betaalbare woning wachten. Samen met Kennemer Wonen hebben we gekeken naar mogelijkheden om een buurthuis op deze locatie voort te zetten gecombineerd met nieuwbouw van sociale huurwoningen. Dit zijn de allerlaatste voorbereidingen, en dan kunnen we medio 2022 beginnen met bouwen.”

Sloopwerkzaamheden
Het gebouw is medio januari leeg opgeleverd. De huurders en gebruikers hebben het T&O-gebouw ontdaan van alle spullen. In februari gaan de werkzaamheden starten. Dat betekent dat het T&O-gebouw gaat worden gesloopt en het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Deze voorbereidende werkzaamheden duren tot en met eind maart. Dat betekent onder andere het slopen van het gebouw, slopen van de skatebaan en verhardingen, kappen van bomen en verwijderen van de begroeiing. Kennemer Wonen, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de woningen en het nieuwe wijkcentrum, start daarna de bouwwerkzaamheden op.