BERGEN - Provincie Noord-Holland heeft de gemeente Bergen verzocht om binnen twee jaar actief op te treden tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. De gemeente is goed op schema.

Rapportage van provincie

Onlangs is er een rapportage verschenen van provincie Noord-Holland over illegale bewoning van recreatiewoningen in een groot aantal gemeentes. Hierover is onder andere in lokale media over gepubliceerd. De cijfers die hier werden genoemd zijn op zich juist, maar van juli 2018 en dus niet actueel. Sindsdien heeft de gemeente Bergen grote stappen gezet in de handhaving tegen illegale bewoning, waardoor duidelijk is geworden dat in veel gevallen geen sprake is van permanente bewoning. Als gevolg van de ingezette handhaving zijn bovendien veel gevallen beëindigd of moeten binnen afzienbare tijd eindigen. De meest actuele stand van zaken vindt u hieronder en op onze website.

Kwartaal rapportage College
Ieder kwartaal rapporteert het college van B&W over de voortgang op dit dossier. De tweede kwartaalrapportage van 2019 is inmiddels met de gemeenteraad gedeeld. Burgemeester Hafkamp heeft de rapportage ook aan de provincie gestuurd: “Alle adressen zijn inmiddels gecontroleerd. Het gaat zeer voorspoedig. Onze inspanningen werpen vruchten af.”

De handhaving wordt in delen opgepakt. Dat betekent dat ieder kwartaal een deel van de handhaving van de 409 adressen wordt gestart. Bij de start van het tweede kwartaal Van deze 409 zijn er al 324 afgevallen, waren er 85 nog in onderzoek , waarvan er voor 30 al een vooraankondigingen van handhaving was verzonden. Alle adressen zijn inmiddels meerdere malen bekeken. Als gevolg van de uitgevoerde controles en het administratief onderzoek zijn in het tweede kwartaal 52 adressen afgevallen. Op dit moment resteren nog slechts 15 adressen waarvan tot op heden nog onvoldoende duidelijk is of ter plaatse al dan niet een vermoeden bestaat van permanente bewoning. Op dit moment zijn 17 al ingezette handhavingsprocedures nog niet afgerond.

Omgevingsafwijkingsvergunning
In het tweede kwartaal zijn tien Persoons Gebonden Beschikking-aanvragen (PGB) dan wel aanvragen voor een omgevingsvergunning in behandeling geweest. Van deze aanvragen zijn er drie verleend. Op dit moment zijn nog zeven aanvragen in behandeling. Er zijn vijftien aanvragen ingediend voor een tijdelijke omgevingsafwijkingvergunning. Die aanvragen zijn allemaal nog in behandeling. Zes adressen waarvoor een tijdelijke omgevingsafwijkingsvergunning is aangevraagd zijn onderdeel van dit project.


Laatste adressen
De verwachting is dat eind september voor alle adressen, waarvan nu nog onvoldoende helder is of sprake is van een overtreding, duidelijkheid is verkregen en dat, daar waar nodig, een vooraankondiging is verzonden. Tevens is de verwachting dat de handhavingsprocedures die nu al gestart zijn dan afgewikkeld zijn. De maanden oktober t/m december 2019 worden dan benut om voor de laatste adressen de handhavingsprocedure af te wikkelen en eventuele bezwaarprocedures op te starten.

Vragen of opmerkingen?

Om alle vragen en correspondentie op een plek te bundelen, heeft de gemeente een emailadres open gesteld: projectrecreatiewoningen@bergen-nh.nl