BERGEN - Hebt u een bijzondere boom in uw tuin? Mogelijk komt uw boom dan in aanmerking voor een plaats op de lijst van waardevolle en monumentale bomen van de gemeente Bergen. De conditie van deze bomen wordt elke drie jaar door een bomendeskundige gecontroleerd. Met deze extra zorg en aandacht willen we samen met inwoners zoveel mogelijk waardevolle bomen voor onze gemeente behouden.

Wethouder Bekkering: “De waardevolle bomenlijst van onze gemeente is indrukwekkend! Er staan ruim 3000 bijzondere bomen op, zo’n 1000 monumentale bomen en meer dan 100 bomen die landelijk zijn aangewezen als monumentale boom! Dit zijn vooral gemeentebomen. Maar er is ook ruimte voor bomen van inwoners zelf. Bomen die staan in de eigen voor- of achtertuin. Samen zorgen we ervoor dat al deze bomen behouden blijven.”

Wanneer komt een boom op de lijst?
De voorwaarde is dat uw boom tenminste 50 of 80 jaar oud is. Een vuistregel hierbij is dat een boom in diameter 1 cm per jaar groeit. Dat betekent dat een boom met een stamomtrek van minder dan 157 cm waarschijnlijk jonger is dan 50 jaar. Bomen die beeldbepalend zijn of een hoge ecologische bijdrage leveren kunt u vanaf een leeftijd van 50 jaar al aanmelden. Bomen die cultuurhistorisch waardevol zijn komen vanaf een leeftijd van 80 jaar in aanmerking.

Hoe kunt u uw boom aanmelden?
U kunt tot 26 juli uw eigen boom aanmelden op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. Hier vindt u een beschrijving van de criteria en een aanmeldformulier. U kunt dit formulier invullen en een foto van de boom toevoegen. Na uw aanmelding maakt de gemeente een afspraak met u om te bekijken of de boom in aanmerking komt voor de bomenlijst. U krijgt hierover persoonlijk bericht.

Ondersteuning voor eigenaren
Wanneer uw boom op de bomenlijst van de gemeente staat, blijft u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het nodige onderhoud om de boom gezond en veilig te houden. De gemeente ondersteunt u hierbij door iedere 3 jaar een inspectie uit te voeren. Mogelijk ontvangt u ook een bijdrage in het onderhoud. Over deze bijdrage besluit de gemeenteraad later dit jaar.

Extra strenge eisen kapvergunning
Voor alle bomen met een stamdiameter van 20 centimeter of meer, gemeten op 130 centimeter hoogte, moet een kapvergunning worden aangevraagd. Wanneer het een boom betreft die op de lijst waardevolle bomen staat, wordt extra kritisch gekeken of het noodzakelijk is de boom te verwijderen.

Bomenlijst en groenbeleidsplan
De bomenlijst is een onderdeel van het nieuwe groenbeleid van de gemeente Bergen. Het is een inventarisatie van alle monumentale en bijzondere bomen in de gemeente Bergen. Alle waardevolle bomen die nu bekend zijn, staan op deze lijst. De bomen zijn te zien op een plattegrond op www.ikdenkmeeoverbergen.nl. In het najaar wordt de lijst verder aangevuld en vastgesteld.