CASTRICUM - Ze zijn er niet veel in ons gebied, maar de eikenprocessierups wordt wel aangetroffen. In Uitgeest en Castricum heeft de gemeente al diverse nesten met eikenprocessierupsen verwijderd. De gemeente roept inwoners op om een melding te maken als ze een boom aantreffen waar de rups voorkomt.

Wat doet de gemeente
Zit er een nest met rupsen in een boom op openbare gemeentegrond, dan haalt de gemeente het nest met rupsen zo snel mogelijk weg. Gaat het om een boom in eigen tuin, dan kan men ook het best de gemeente bellen. Vooralsnog zorgt de gemeente ook in dit geval voor het weghalen van het nest. Veel terreinen zijn in eigendom of beheer van natuurbeheerders. Zij zorgen zelf voor bestrijding van de rups. Ook hier geldt: maak een melding bij de gemeente als nest met rupsen wordt aangetroffen. De gemeente neemt dan contact op met de terreineigenaar of -beheerder.

Wat kunt u doen
De eikenprocessierups kan van half mei tot medio augustus voor ongemak zorgen. Contact met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. Daarom kunt u de rupsen beter vermijden. Wanneer u onverhoopt toch klachten heeft die horen bij contact met eikenprocessierups, neem dan contact op met uw huisarts.Wie de eikenprocessierups aantreft, kan het best afstand houden en vooral niet zelf aan de slag gaan. Een nest verwijderen is werk voor gecertificeerde instanties.Meer informatie is te vinden op https://processierups.nu. Binnenkort kunt u op de website van uw gemeente vinden wat u zelf kunt doen in de strijd tegen de eikenprocessierups.

Hoe melden
Melden kan via de website van de gemeente of telefonisch:
Bergen-nh.nl/melding - 072 888 00 00
Uitgeest.nl/melding – 14 0251
Castricum.nl/melding – 14 0251
Heiloo.nl/melding - 072 535 66 66

Wat doet de gemeente nog meer
De processierups komt voor in eikenbomen. Een beleid met gevarieerde aanplant helpt tegen verspreiding. Ook andere maatregelen als feromoonvallen of mezenkasten kunnen helpen. De gemeente werkt aan maatregelen om overlast in de toekomst te bepreken. Overigens kiest de gemeente bij boomaanplant al voor variatie. Dat voorkomt namelijk ook dat een hele bomenrij verwijderd moet worden bij aantasting door (besmettelijke) ziektes als iepenziekte, kastanjebloedingsziekte of essentaksterfte.