BERGEN - De omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de gemeente Bergen en geeft antwoord op de vraag: hoe willen we dat de gemeente er in de toekomst uitziet? Wat is onze visie daarop? Maar ook hoe we daarvoor zorgen en wat de acties en speerpunten zijn. En wat willen we behouden in de toekomst?

Voor de zomer konden inwoners van de gemeente Bergen al op verschillende manieren meedenken. Via een bijeenkomst, een enquête en een flitspeiling op social media. De gemeente heeft alle reacties verwerkt in een aantal documenten. Deze staan op www.ikdenkmeeoverbergen.nl onder het kopje Omgevingsvisie.

De waarden, speerpunten en dilemma’s zijn nu goed in beeld. De volgende stap is een gesprek met de inwoners om te beoordelen of de waarden en speerpunten goed in beeld zijn, en om te bespreken hoe we omgaan met dillema’s.

Meedoen!
De gemeente organiseert een aantal digitale bijeenkomsten. Inwoners kunnen meedoen op:
· Schoorl en omgeving: maandag 30 november (opgeven uiterlijk 27 november)
· Bergen en omgeving: donderdag 3 december (opgeven uiterlijk 1 december)
· De Egmonden: woensdag 9 december (opgeven uiterlijk 7 december)

De bijeenkomsten per kern beginnen om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur.

Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier op www.ikdenkmeeoverbergen.nl onder het kopje Omgevingsvisie.