GROET - Binnenkort start de gemeente met de voorbereidingen van de sloop van het gebouw van de voormalige Petrusschool aan de Korhoenderweg 2 in Groet. Er is op dit moment nog geen nieuwe bestemming voor de locatie, maar als het aan de gemeente ligt, komen er woningen afgestemd op de behoefte in Groet. De daadwerkelijke sloop vindt plaats in de zomervakantie, zodat er zo min mogelijk overlast is voor de kinderen van basisschool het Klimduin.


Niet langer nodig
Het gebouw van de voormalige Petrusschool werd vanaf 2014 gebruikt door de naastgelegen basisschool Het Klimduin. Begin dit jaar liet het schoolbestuur echter weten het gebouw aan de Korhoenderweg 2 niet langer nodig te hebben. Vanaf het komende schooljaar kan de hele school, inclusief kinderopvangvoorzieningen, worden ondergebracht in het gebouw aan Korhoenderweg 4.


Aantrekkelijke plek voor woningbouw
Wethouder Antoine Tromp: “De locatie aan de Korhoenderweg is een aantrekkelijke plek voor woningbouw. En daarbij is er in Groet behoefte aan woningen. Om die reden hebben we deze locatie op de lijst van mogelijke inbreilocaties gezet. Er is op dit moment nog geen concreet plan. Zodra dat er komt, betrekken we de omwonenden bij de planvorming.”


Tijdelijk groen
Omdat het een tijd kan duren voordat er daadwerkelijk gebouwd zal gaan worden, wordt het terrein in overleg met de school tijdelijk ingericht met groen.