BERGEN - Burgemeester Lars Voskuil feliciteerde op woensdag 26 april 5 inwoners van de gemeente Bergen omdat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje-Nassau. Vier van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op dinsdag 25 april is ook een inwoner benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Diezelfde avond mocht kinderburgemeester Sophia Mourão Bakker het derde jeugdlintje van de gemeente Bergen uitreiken.


1. De heer C. (Cor) Mooij uit Egmond aan Zee, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (25 april) (76)

De heer Mooij is jarenlang vrijwillig medewerker van de huis-aan-huiskrant Contact met de Egmonden geweest. Sinds 2005 is hij vrijwillig medewerker bij de huis-aan-huiskrant Dorpsgenoten, waar hij verantwoordelijk is voor de redactie en fotografie. Daarnaast was hij tweemaal voorzitter van VV Egmondia (1989-1993 en 2012-2015). Hier werd hij in 2015 benoemd tot Erelid en Erevoorzitter. Hoewel hij geen deel meer uitmaakt van het bestuur, fungeert hij nog steeds als sponsoradviseur. De heer Mooij was van beroep professioneel fotograaf en heeft vele prijzen gewonnen, waaronder twee keer de World Press Photo. Van de KNRM heeft hij een goudenspeld ontvangen voor 60 jaar donateur.

2. Tigo Buis uit Egmond aan Zee, Jeugdlintje (25 april) (16)

Tigo Buis heeft op dinsdagavond 19 juli 2022 enkele zwemmers gered die in de problemen waren gekomen. Op die avond kwam, net na sluiting van de reddingsbrigade, een groep van vier zwemmers in de problemen. Tigo hoorde het hulpgeroep, twijfelde geen moment, en pakte zijn bootje om de groep zwemmers hulp te bieden. Een van de zwemmers was daadwerkelijk in problemen en werd gelijk in de boot van Tigo getrokken en terug naar het strand gebracht waar de inmiddels gealarmeerde reddingsbrigade de drenkeling overnam. Tigo bracht daarna ook de andere zwemmers terug naar het strand. Als hij die avond niet aanwezig was geweest, had het heel anders kunnen aflopen.

3. De heer W. (Will) Wokke uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (75)

De heer Wokke zet zich al ruim 50 jaar in als vrijwilliger voor handbalvereniging Berdos. Zo is hij al meer dan 52 jaar scheidsrechter en was hij 43 jaar actief als trainer en coach. Ook was hij twee keer lid van de bouwcommissie voor de bouw van het clubhuis, waarbij hij voor de nodige sponsoren zorgde. Sinds 2006 zorgt de heer Wokke voor het gebouwenbeheer én onderhoud. Hij heeft een beheerplan opgesteld, houdt deze actueel en coördineert en voert alle herstelwerkzaamheden uit.

4. De heer C. (Cor) de Ruiter uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (76)

Sinds 1996 zit de heer De Ruiter in het bestuur van de Protestantse Kerk Bergen, eerst als voorzitter en later als penningmeester. Hij haalt ouderen thuis op om de kerkdienst te kunnen bijwonen. Daarnaast organiseert hij o.a. kleding- en voedselacties, is hij lid van de werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking) en verzorgt hij beamerpresentaties bij afwezigheid van de predikant. Momenteel doet hij extra vrijwilligerswerk voor de vluchtelingen uit Oekraïne, waarbij hij verblijf, kleding, voedsel maar ook tandartsbezoeken en bankzaken regelt. Ook neemt hij gezinnen mee en leert hen meer over de Nederlandse cultuur. De heer Ruiter is ook bestuurslid van Stichting Duursport NHollandN, een lokale mountainbikestichting waarvoor hij weekendjes weg regelt voor mountainbikers.

5. De heer J.N.J. (John) Grooteman uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (74)

De heer Grooteman is al 25 jaar vrijwilliger bij Museum Het Sterkenhuis in Bergen (onderdeel van Museum Kranenburgh). Hij richt jaarlijks de tentoonstelling over de Invasie van 1799 in. Hij zoekt ieder jaar een uniek item voor de tentoonstelling en geeft regelmatig lezingen. Hij schreef diverse artikelen over de Invasie en had een grote rol bij educatieprojecten over dit onderwerp. Daarnaast was hij medeorganisator van de toneelvoorstelling "De Ruïnekerk spreekt" in 2005. De heer Grooteman heeft zich al met al meer dan 45 jaar onbezoldigd ingezet om de kennis van de(ze) vergeten geschiedenis van Bergen en omgeving te vergroten en levend te houden.

6. De heer A.D. (Allard) Willemier Westra uit Bergen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau (82)

Sinds 2007 is de heer Westra vrijwilliger bij de Historische Vereniging Bergen (HVB), waar hij deel uitmaakt van de fotoherkenningsgroep die de geschiedenis van het oude en nieuwe Bergen kan traceren. Hij bezit ook een uitgebreid archief van oude foto’s, kaarten en artikelen, toegankelijk voor HVB-leden. De heer Westra stelde een indrukwekkende tijdlijn op van de Bergense geschiedenis en droeg bij aan de viering van Bergen aan Zee. Door zijn werkzaamheden voor de HVB deed hij enorme kennis op voor het schrijven van het boek 'Uit Zand en Zee geboren'; een grote bijdrage voor de historische kennis van Bergen.

7. De heer T.I. (Dick) Min uit Bergen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (63)

Sinds 1999 is de heer Min bestuurslid van de Stichting SGP Noord-Holland, waar hij momenteel voorzitter is. Hij zette zich in om jongeren te enthousiasmeren om te gaan werken in de bouwsector en om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om via een erkende opleiding deel te nemen aan het arbeidsproces. Daarnaast is hij sinds 2014 bestuurslid van de stichting Kunst10daagse Bergen. Dit evenement is inmiddels mede door zijn inzet, uitgegroeid tot een van de grootste kunstevenementen binnen Nederland. Ook zette hij zich in voor kinderkunst en cultuur op de Bergense scholen, om kinderen in contact te brengen met kunst. Hij draagt beeldende kunst uit in het dorp Bergen en heeft cultuur hoog in het vaandel staan. Daarnaast zette hij zich met veel passie in voor verschillende besturen en vrijwilligersorganisaties in de culturele sector.